Zacco - Patents Trademarks Legal

Hos Zacco mener vi, at den bedste måde til at sikre værdien af dine immaterielle rettigheder (IPR) er at forvalte dem aktivt. I stedet for kun at beskytte dine immaterielle aktiver (IP), får vi dem til at arbejde for dig. Som en af de største IP-rådgivningsvirksomheder i Europa med mere end 400 erfarne IP-eksperter, har vi en lang række tekniske, juridiske og strategiske kompetencer, og kan hjælpe dig med at nå dine forretningsmæssige mål bl.a. gennem at definere, styrke og udnytte den fulde værdi af din IP-portefølje.

IP-strategi

IP-strategi

Du har en klar forretningsstrategi. Vi hjælper med at gøre IP til en del af den.
EP Validation Online Order Tool

EP Validation Online Order Tool

Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye EP Validation Online Order Tool
Vil du sælge din IP?

Vil du sælge din IP?

Ønsker du at omsætte din IP-portefølje til penge? Zacco tilbyder en lang række services, hvor vi aflønnes efter de resultater, vi skaber.

Nyeste artikler og nyheder

Stigende behov for IP-ydelser på det norske marked
10 april, 2014 Norges medlemskab i EPO og de norske virksomheders behov for at beskytte egen teknologi på det globale marked, har resulteret i en stigende efterspørgsel efter IP-ydelser.
Forslag om ændring af Sø- og Handelsrettens saglige kompetence og adgang til anke til Højesteret
7 januar, 2014 Justitsministeren har den 11. december 2013 fremsat forslag om ændring af retsplejeloven (sagstilgangen til Højesteret mv). Justitsministeriets nyhedsbrev om forslaget med link til selve lovforslaget med bemærkninger kan læses på
Ny praksis for EU-varemærker
7 januar, 2014 Denne praksis gjorde EU-Domstolen op med 19. juni 2012 i sin afgørelse i ’IP-Translator’-sagen (sag C-307/10). OHIM har nu meddelt, at de som følge af denne afgørelse vil vurdere beskyttelsesomfanget for EU-varemærker, der er registreret for klassehoveder, forskelligt, afhængigt af om ansøgningstidspunktet ligger før eller efter den 21. juni 2012.