^
Contact Us Language

Reference cases

GN ReSound

GN ReSound.

Reference case

Zacco har bl a hjälpt GN Resound med patentansökningar och hanterar idag också företagets alla ansökningsprocesser i Europa, Asien och USA. Läs mera!

Arla Foods

Arla Foods

Reference case

Arla Foods är ett globalt mejeriföretag och kooperativ som ägs av danska, svenska och tyska mjölkbönder.

SAAB

SAAB

Reference case

Saab levererar världsledande produkter, tjänster och lösningar till den globala marknaden inom såväl försvar som civil säkerhet.