^
Contact Us Language

I en ekonomi som blir allt mer globaliserad och teknikstyrd ökar värdet på immateriella rättigheter stadigt. I vissa fall kan upp till 90 procent av ett företags värde utgöras av immateriella tillgångar. Det innebär att värdering och avtal rörande immateriella rättigheter är av avgörande betydelse vid utveckling av lönsamma affärsverksamheter.

Specialistrådgivning och juridiska tjänster

Med fokus på teknik och innovationsverksamhet erbjuder Zacco råd rörande bolagsrätt och affärsjuridik, däribland att formulera och förhandla fram avtal vid affärer som förvärv, avyttringar och tekniköverlåtelseavtal. För ett antal branschledande kunder inom sektorerna Life Science, medicinsk teknik och tung industri har våra rådgivningstjänster bidragit med ovärderlig kunskap i många stora affärer.

Hantera riskexponeringen

Den utbredda användningen av olika kommunikationskanaler såsom tv, webbplatser, online-kampanjer och sociala medier har gjort att det har blivit allt mer komplicerat att säkerställa juridisk korrekthet  i marknadsaktiviteterna. Vi har lång erfarenhet av rådgivning i fråga om marknadsrättsliga aspekter i marknadskampanjer och att utveckla checklistor och riktlinjer för att minimera riskexponering och undvika eventuella skadestånd.