^
Contact Us Language

Även om upphovsrätt och design ofta anses handla om konstnärliga värden, erbjuder upphovsrätts- och mönsterskydd ofta betydande kommersiella möjligheter. Utöver att skydda mot intrång och kopior kan korrekt skydd av upphovsrätt och design ge värdefulla långsiktiga licensintäkter.
 

Utnyttja dina konstnärliga rättigheter

Även om upphovsrätten uppstår automatiskt och normalt inte kräver någon registrering behöver den ofta beaktas i affärstransaktioner. I syfte att säkerställa att din upphovsrätt både respekteras och inbringar inkomster erbjuder Zacco strategiska råd och juridiskt stöd från att formulera och förhandla fram licensavtal till att bistå vid tvister om olagliga kopior och olaglig distribution.


Produktdesign – en tydlig fördel

För många av våra kunder går design- och upphovsrättsstrategier hand i hand. I takt med att globala marknader och logistikkedjor blir allt mer komplexa har starka mönsterskydd blivit avgörande för att skapa nya produkter, möjliggöra ytterligare produktutveckling och försvara investeringar mot konkurrenter. Vår omfattande kompetens inom många branscher och juridiska områden innebär att det går att säkra och skydda dessa designkännetecken, vilket förlänger produktens livscykel.