^
Kontakt os Sprog LOAD

Torsdag 16. maj 2013, 8:00

Sæt pris på dine IP-rettigheder!

Hans Bekkevolds Alle 7, 2900 Hellerup

På dette morgenmøde vil repræsentanter fra PwC og Zacco gennemgå nogle af de forhold man bør tage i betragtning, når man skal værdiansætte sine IP-rettigheder.

Der kan være mange grunde til at fastsætte værdien af sine IP-rettigheder, og metoden man vælger at bruge kan være af stor betydning for resultatet. Det typiske eksempel er naturligvis, hvis man skal sælge en rettighed, men også når man eksempelvis skal overflytte rettighederne til andre lande, vil det ofte være nødvendigt at værdiansætte af hensyn til skattemyndighederne. I andre tilfælde kan værdiansættelse være nødvendig i forbindelse med en opgørelse af hele virksomheden. Dette kunne tænkes at være, hvis der er tale om en aktieemission eller ved forhandlinger om nye lån og naturligvis ved salg af virksomheden. 

Nogle gange kræver ansættelsen en omfattende undersøgelse af flere forskellige parter med forskellige ekspertiser, og blandt andet derfor er PwC og Zacco gået sammen om dette arrangement, hvor vi håber, du vil gå herfra med en endnu større viden om, hvordan din virksomhed skal gribe værdiansættelse af IP-rettigheder an.

Dagens program:

8.00       Morgenmad
8.30       Velkomst v/ Anders Arvidsson, Zacco
8.40       De tre metoder v/ Anders C. Madsen, PwC
9.10       Strategisk værdiansættelse v/ Anders Arvidsson
9.25       En case om fisk v/ Mikkel Stærmose Dalkiær, Zacco
9.40       Juridiske aspekter v/ Martin Sick Nielsen, Zacco
9.55       Opsummering v/ Anders Arvidsson, Zacco
10.00     Skattemæssige aspekter ved koncerninterne overdragelser v/ Birgitte Schou Lassen, PwC
10.15     Afrunding v/ Anders Arvidsson, Zacco

Tilmeld dig ved at udfylde og indsende nedenstående. Fristen for tilmelding er fredag den 10. maj.

 

Download PDF