^
Kontakt os Sprog LOAD

12. december 2017

Europa-kommissionen fremlægger initiativer til yderligere styrkelse af IPR-beskyttelse

Europa-Kommissionen har netop bekendtgjort yderligere initiativer til at forbedre beskyttelsen af immaterielle rettigheder (IPR). Det er den overvejende tanke, at initiativerne skal opmuntre alle virksomheder til at investere i innovation, med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder (SMEs) og startup-virksomheder.

Disse initiativer er Europa-Kommissionens svar på den tiltagende vigtighed af IPR i en situation, hvor IPR-intensive sektorer estimeret udgør ca. 42 % af EU GDP, og på den skærpede konkurrence på innovation og kreativitet i den globale økonomi. Samtidig udgør produktforfalskninger og piratprodukter 5 % af samtlige varer, der importeres til EU. Initiativerne har til formål at gøre det nemmere at føre retssager og tage effektive forholdsregler mod IPR-krænkelser på tværs af landegrænser i anerkendelse af, at SMEs og startup-virksomheder ofte ikke har resurserne til at vedligeholde store IPR-porteføljer eller gå ind i langvarige retstvister.

Nogle af de initiativer, der nævnes i pressemeddelelsen, er:

  • Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres indsats ved at styrke uddannelsen af dommere og anklagere, systematisk at offentligøre afgørelser i IP-sager og opmuntre til at benytte sig af alternative konfliktløsningsværktøjer.
  • Kommissionen støtter fortsat initiativer anført af industrien til at bekæmpe IP-krænkelser, herunder frivillige aftaler omkring annoncering på hjemmesider eller betalingstjenester og transport og shipping. Her er formålet at muliggøre hurtig indgriben over for produktforfalskninger og piratkopiering, uden at domstolene involveres.
  • Kommissionen foreslår at forstærke samarbejdsprogrammer med tredjelande (Kina, Sydøstasien, Latinamerika) og udarbejde en overvågningsliste over markeder, som det har vist sag tager væsentlig del i eller i væsentlig grad faciliterer IPR-krænkelse.

Her kan du læse Europa-Kommissionens oprindelige pressemeddelelse.

Kontakt os endelig, hvis du vil vide mere. Zaccos eksperter er klar til at svare på de spørgsmål, du måtte have til bekæmpelsen af produktforfalskning og piratkopiering, hvordan du fastlægger en IP-strategi for din virksomhed og dine øvrige, IP-relaterede spørgsmål.

< 46 / 250 >