^
Kontakt os Sprog LOAD

27. april 2018

UK ratificerer UPC-aftalen

I går bekræftede, UK's Minister for Intellectual Property, Sam Gyimah, ratificeringen af UPCA (Unified Patent Court Agreement). Af pressemeddelelsen fremgår det, at ratificeringen bringer Domstolen et skridt nærmere virkeligheden. UPCA er en international traktat. Den planlagte Enhedspatentdomstol vil have domsmyndighed i patenttvister medlemsstaterne imellem.

Det kræves, at 13 medlemsstater ratificerer UPCA, herunder Frankrig, UK og Tyskland, for at domstolen skal blive til noget. Frankrig ratificerede allerede tidligt i 2014, men i Tyskland har forfatningsdomstolen fastsat en høring af en klage, hvori der nedlægges påstand om, at UPCA er i strid med den tyske forfatning, og ratificeringsprocessen er lige nu i problemer. Med UK-ratificeringen på plads er det totale antal ratificeringer nu oppe på 16, hvilket betyder, at den tyske ratificering er afgørende for UPC. Med den forestående Brexit gælder det desuden for UK, at Enhedspatentdomstolen vil skulle forhandles med de europæiske naboer, når UK forlader EU.

Benoît Battistelli, som er præsident for  Den Europæiske Patentorganisation (EPO), bød nyheden velkommen og udtalte, at "det nye patent i Europa, der vil støtte vores innovationssektor med forenklet administration, lavere omkostninger og større juridisk vished" nu var inden for "berøringsafstand". EPO administrerer det nuværende mellemstatslige system, og det er hensigten, at EPO skal fungere som patentudstedende myndighed i forhold til de kommende Enhedspatenter.

Hos Zacco følger vi Enhedspatentet og Enhedspatentdomstolen tæt, og vi vil holde dig opdateret om, hvad der sker. Kontakt endelig en af vores attorneys, hvis du har spørgsmål om emnet. Du finder dit nærmeste Zacco-kontor her.

< 26 / 255 >