^
Kontakt os Sprog LOAD

27. maj 2014

Overbevisende dansk ja til Patentdomstolen

Mere end 60 % af vælgerne stemte ja til Danmarks tilslutning til den fælleseuropæiske patentdomstol og dermed et europæisk enhedspatent. Zacco havde anbefalet et ja, selv om det på sigt vil betyde, at vi mister indtægter fra valideringsomkostninger, fordi den europæiske industri – og dermed vores kunder – ønskede de besparelser og den retssikkerhed det nye system lægger op til.

Vi er derfor glade for at der vil blive oprettet et dansk kammer, og at vi får mulighed for at præge udviklingen. Det er dog klart at konkurrenterne inden for og uden for EU opnår tilsvarende besparelser, og at systemet derfor også kan blive brugt overfor danske virksomheder.

Zacco har derfor hele tiden fremhævet - også i de orienteringsmøder vi har haft med en del af vores kunder – at det for at få det fulde udbytte af ordningen, er vigtigt at gardere sig mod krænkelsessøgsmål med grundige freedom-to-operate undersøgelser og løbende konkurrentovervågninger. Samtidig bør virksomhederne også intensivere egen patentaktivitet for at have noget ”at handle med”.

Patentdomstolen er ikke lige om hjørnet. Seneste officielle prognose er at den indføres i slutningen af 2015, men foråret 2016 er nok mere sandsynligt.

Zacco er repræsenteret i den følgegruppe, der rådgiver erhvervsministeriet i arbejdet med at færdiggøre det procesreglement, der skal gælde og følger i det hele taget udviklingen nøje i forskellige relevante komitéer.

For yderligere information kontakt venligst en af vores mange specialister. Vi ser frem til at bistå vores klienter i etableringen af et patentberedskab afstemt efter den enkelte virksomheds produktudvikling, patentportefølje og konkurrencesituation.

 

< 190 / 257 >