^
Kontakt os Sprog LOAD

Patentsagsbehandling

Et patent giver patenthaveren et begrænset monopol gennem en ret til at udelukke andre fra at udnytte den opfindelse, der er genstand for patent. En korrekt definition af en opfindelse og formulering af patentkravene er afgørende for en effektiv patent­beskyttelse. Det er noget, 140 års erfaring har lært os hos Zacco.

Tre grundlæggende kriterier
En patentbeskyttelse er ofte grundlaget for en hel virksomhed. Tre grund­læggende kriterier skal være opfyldt, for at din opfindelse er patenterbar. Kriterierne er at din opfindelse skal:

 • Være ny. Den må ikke være kendt i befolkningen noget sted i verden forud for datoen for indleveringen af patentansøgningen.
 • Have opfindelseshøjde. Det vil sige, at din opfindelse skal adskille sig væsentligt fra kendt teknik.
 • Kunne anvendes i industrien. 

Sådan ansøges der
For at opnå et nationalt patent kan du indsende en ansøgning til en national patentmyndighed. Beskyttelsens omfang afgøres af patentkravene. Zaccos rådgivere sikrer, at din patentansøgning udarbejdes og forfølges, så din opfindelse får den bedst mulige beskyttelse.

Beskyttelsesperiode
Et patent kan normalt opretholdes i 20 år. Hvis et patent skal opret­holdes, skal der betales et årligt gebyr.

International beskyttelse
Et patent meddelt i et bestemt land er kun gyldigt i det pågældende land. Hos Zacco kan vi hjælpe dig med at indle­vere yderligere patentansøgninger således at du kan opnå patent ved restens af verdens patentmyndigheder.

Bistand i alle faser
Vi kan bistå dig i alle faser af patenteringsprocessen. Ud over paten­tansøgningerne kan vi foretage nyhedsundersøgelser, vurdere om dit produkt krænker andres patentrettigheder og overvåge dine konkurrenters patentporteføljer. Hvis nogen kræn­ker dine rettigheder, kan vi bistå dig i forhandlinger og repræsentere dig i retten.

Download PDF

VORES EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemærker
 • Designs
 • Legal
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Portfolio Outsourcing
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Linda Albertsson

Linda Albertsson

Senior IP CoordinatorTeam Manager Administrators
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Henrik Aurell

Henrik Aurell

Senior PartnerSales Manager, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Helene Balke

Helene Balke

IP Coordinator
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Vanessa Bélec

Vanessa Bélec

Patent Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Maryna Blurock

Maryna Blurock

European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
Emil Bäcklund

Emil Bäcklund

Associate Patent Attorney
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
 •  
 • 1 of 7
 • >