Zacco | Mægling og forlig ved retssager og tvister - IP-eksperter kan hjælpe med appeller, mundtlige forhandlinger og søgsmål til beskyttelse af dine IP-rettigheder

Retssager og konfliktløsning

Retssager og konfliktløsning kan stoppe dine konkurrenters krænkelse af dine beskyttede intellektuelle ejendomsrettigheder. Vores advokater har stor erfaring med alle tekniske områder og yder kompetent og effektiv bistand.

Vejen til vellykkede forlig

Nogle gange er en konfliktløsning umuligt at undgå, og i disse tilfælde er der brug for en kombination af erfaring på retsområdet og ekspertviden. Her kan Zacco hjælpe dig videre. Vi styrer dig sikkert gennem retssager og kan koordinere parallelle sager i flere lande. Ønsker du at indgå et forlig? Vores erfaring og store viden på området kan gøre forskellen.

Skræddersyet juridisk og teknisk ekspertbistand

Vores advokater har stor erfaring på IP- og retsområdet, og de samarbejder ofte med andre interne medarbejdere for at opnå de bedste resultater. Kræver din sag teknisk ekspertise – eksempelvis i forbindelse med en patentsag – samarbejder den ansvarlige advokat med en patentadvokat. Vores patentadvokater har bred erfaring med retssager og fungerer ofte som ekspertvidner i retten eller bistår andre advokater i patentsager.

Bemyndigede advokater lige ved hånden

Vores advokater, som arbejder med retssager og konfliktløsning, råder over de nødvendige bemyndigelser til at kunne varetage sager for Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og for de relevante domstole på nationalt plan. De kan hjælpe dig igennem hvert trin i processen. Kontakt os allerede i dag!

Tal med os!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg