Zacco | Udarbejdelse af patentansøgning - Beskyt dine opfindelser og IP-rettigheder med de rigtige krav og det rigtige beskyttelsesomfang

Udarbejdelse af patentansøgning

Har du udviklet en teknisk løsning, som du ikke ønsker at forære til dine konkurrenter? Så kan et patent være et værdifuldt aktiv. Når du patenterer en ide eller et produkt, får du eneretten til din opfindelse og kan forhindre andre i at fremstille, sælge eller anvende din opfindelse.

Tre grundlæggende patenterbarhedskriterier

For at du kan få patent på din opfindelse, skal den:

  • være ny. Den må ikke være offentligt kendt nogetsteds i verden før indleveringsdagen for din patentansøgning.
  • have opfindelseshøjde. Den må ikke være åbenlys for fagmanden på indleveringsdagen for din patentansøgning.
  • have industriel anvendelighed. Den skal kunne bruges i industrien.

Sådan søger du et patent

For at få et patent skal du indlevere en patentansøgning til en patentmyndighed. Patentansøgningen bør indbefatte et eller flere patentkrav, der definerer din opfindelse. Disse krav bestemmer beskyttelsesomfanget af dit patent.
Efter at du har indleveret din patentansøgning, udfører patentmyndigheden en nyhedsundersøgelse og behandler din opfindelse for at vurdere den i forhold til patenterbarhedskriterierne ovenfor. Om du vil kunne få patent på din opfindelse afhænger af resultatet af denne sagsbehandling.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at udarbejde din patentansøgning og lede dig gennem ansøgningsprocessen!

Tal med os!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg