^
Kontakt os Sprog LOAD

Strategiudvikling

Det at definere værdien af immaterielle (IP) aktiver er kritisk for enhver indbringende IP-transaktion, det være sig salg, licensaftaler eller erhvervelse. Det kræver en bred vifte af juridiske, økonomiske og tekniske kompetencer, som alle skal sætte dig i stand til at maksimere rentabiliteten af og minimere risiciene ved transaktioner, der involverer IP-rettigheder. Zaccos value extraction-produkter fokuserer på at rådgive kunder om, hvordan de får mest ud af den forretningsmæssige værdi af deres IP-porteføljer. Alt efter dine specifikke behov falder produkterne ind under et eller flere af disse områder: IP-strategi, IP-transaktioner, IP-værdiansættelse, IP-Audit og IP Due Diligence.

IP-strategi
En IP-strategi kan have mange forskellige udtryk, og et af dem er kommercialisering af IP. Det kunne betyde, at hvis du er interesseret i at købe, sælge eller indgå licensaftale om IP, så kan Zacco hjælpe dig med at finde sælgere, købere eller investorer. Der er mange spørgsmål, man kunne ønske sig at få svar på, inden man finder sådanne købere eller investorer. Det kunne være, hvor stærkt et patent er, hvis du har planer om at gå rettens vej for at bestride det, om der er et marked, hvordan man værdiansætter aktiverne – ja, man kunne blive ved. Dertil kommer, at uanset hvilke spørgsmål du måtte have, så er alle virksomheder forskellige, og der findes ikke nogen standardløsning for en rigtig IP-strategi. Det, Zacco kan give dig, er en IP-strategi, der er skræddersyet af et team, som er sammensat specielt til at lave din virksomheds strategi, og som giver dig rådgivning, der vil styrke din position i fremtidige eller aktuelle forhandlinger.

Risikovurdering af IP
IP-strategien kan omfatte en risikovurdering af IP, som vil kunne dække f.eks. ejerskabsforhold, eksisterende IP-rettigheder og andre problemstillinger, der vil kunne påvirke dine fremtidige indtægtsstrømme. Formålet med en risikovurderingsanalyse kunne være at kvantificere en virksomheds evne til at udelukke konkurrenter, hvis virksomhedens produkter ikke forstyrres af tredjeparter, og/eller virksomhedens evne til at håndhæve sine rettigheder. En veludført risikoanalyse kan hjælpe dig med at undgå at investere i produkter, som blokeres af tredjeparts IP-rettigheder. Den vil vejlede dig i, hvordan du kan styre uden om pinefulde erkendelser. Herved vil du ikke blot undgå unødvendige omkostninger, men også få værdifuld indsigt i, hvordan du kan sikre fremtidige indtægter fra licensaftaler.

En analyse af situationen
En veludført IP-strategi kan også dække en produkt- og markedsanalyse med det formål at identificere prisniveauer på basis af IP, og dette kan igen omfatte at identificere anvendelse af produkter, markedssegmenter, kunder og markedsinformation. Vi kan hjælpe dig med at vurdere den aktuelle markedssituation ved at lave en grundig analyse af samtlige spekter af markedssituationen, og vi vil holde udkig efter muligheder og trusler, der skal tages højde for. Vi vil også fremhæve kerneproblemstillinger, som skal overvejes, og give dig strategiske anbefalinger til, hvordan du skal håndtere sådanne potentielle problemstillinger.

Strategiske anbefalinger
Når vi har analyseret markedssituationen sammenholdt med din IPs styrker og svagheder, så vil vi sammen med dig og under hensyntagen til din virksomheds overordnede strategi definere de bedst mulige veje/strategiske valg, som du skal træffe beslutning om. 

Plan for implementering
Det er særdeles vigtigt at fastlægge en IP-strategi, men kun hvis du kombinerer strategien med en gedigen plan for, hvordan du implementerer den. Det er derfor en del af vores IP-strategiarbejde at hjælpe dig med at udarbejde en konkret plan for, hvordan du implementerer strategien, og give dig værktøjer til at måle de resultater, du opnår med implementeringen af din IP-strategi.

Download PDF

VORES EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemærker
 • Designs
 • Legal
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Portfolio Outsourcing
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Maj Falsig

Maj Falsig

PartnerValidation Manager
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
 •  
 • 1 of 3
 • >