Zacco - arbejdsproces | immaterielle rettigheder | cybersikkerhed

Vores services

Processen

Dette er processen, vi anvender, når vi skal beskytte og sikre dine immaterielle aktiver. Når vi skal konvertere din ide, din vision, dine data osv. til et aktiv, så gør vi det i fire trin: Vi identificerer og klassificerer dem, vi håndterer dem og giver handlefrihed, og vi overvåger dem i realtid gennem hele deres levetid. Og, når det er nødvendigt, så håndhæver vi dine rettigheder, udfører online-undersøgelser og indsamler oplysninger, så vi kan beskytte dine aktiver.

Identificere

Håndtere

Overvåge

Håndhæve

Samme proces, forskellige værktøjer

Trinnene og processen er alle de samme, men afhænger konkret af det type aktiv, vi håndterer – og vi bruger forskellige værktøjer og services til at gøre arbejdet færdigt. Herunder kan du læse mere om de fire trin i vores proces.

Identificere

Vores første trin er altid at forstå din forretning og din industri for at kunne identificere og klassificere din forretnings kerneaktiver: Har du de rigtige aktiver? Hvordan kan vi udvikle dine aktiver? Hvad er dine forretningsmarkører? Hvordan opfatter dine kunder dig? Ved at finde dine stærkeste aktiver, kan vi skabe plads til dig til at udvikle din kerneforretning og øge dens værdi.

Håndtere

I dette trin konsoliderer vi alle dine aktiver og implementerer den bedste strategi for, hvordan de skal beskyttes. Vi giver dig ejerskabet til dine aktiver og handlefrihed. Vi kan hjælpe dig med at beskytte dine data og din software, registrere domænenavne og varemærker, udarbejde og indlevere patentansøgninger og sikre, at dine aktiver fornys i tide. Desuden kan vi håndtere dine cyber security-spørgsmål eller mange af de øvrige opgiver, der relaterer sig til din IP.

Overvåge

Når vi først har beskyttet og sikret dine aktiver, så kan vi overvåge dem i realtid for at holde øje med, hvordan de bruges og eksponeres. Vi kan også overvåge markedet, globale tendenser og dine konkurrenters aktiviteter og derigennem hjælpe dig med at forblive opdateret om udviklingen inden for din industri og forhindre eventuel uautoriseret brug af dine aktiver.

Håndhæve

Det kan være nødvendigt at gå rettens vej for at beskytte din intellektuelle ejendom og vedligeholde værdien af dine immaterielle rettigheder. Hvis du har brug for at forsvare eller håndhæve dine rettigheder, så kan vi repræsentere dig i retten eller fungere som dit eksterne retssagsteam. Vi kan desuden undersøge kriminel adfærd online, såsom datatyveri, phishing-angreb eller afpresning, og indsamle digitale informationer med det formål at beskytte dine aktiver.