^
Kontakt os Sprog LOAD

Zaccos miljøpolitik

Zacco tror på, at virksomheder har et ansvar for at gøre sine rutiner miljøvenlige og drive virksomhed på miljømæssig forsvarlig vis.

Vi stræber derfor efter at reducere vores negative miljøpåvirkninger og konstant forbedre vores miljøindsats som en integreret og grundliggende del af vores forretningsstrategi og den måde, vi driver forretning på. 

Det er vores politik, at

  • helhjertet støtte og overholde eller overgå de krav, som stilles af gældende miljølovgivning og etableret praksis
  • minimere vores affaldsmængde og selv genbruge eller videregive så meget som muligt til genbrug
  • tilstræbe at minimere vores printeraktiviteter
  • i videst muligt omfang at benytte os af elektronisk kommunikation, når vi kommunikerer med kunder, agenter og myndigheder
  • opfordre kunder og agenter til at bruge elektronisk kommunikation i deres kommunikation med Zacco
  • tilstræbe at genbruge og give elektronisk udstyr eller andet udstyr videre til genbrug, hvor det er muligt
  • minimere forbruget af energi og vand i vores bygninger, køretøjer og processer for at spare på resurserne og minimere vores forbrug af naturresurser, især når det ikke drejer sig om vedvarende resurser
  • efterleve principperne om konstant at forbedre vores miljøpåvirkning for så vidt angår luft-, vand-, støj- og lysforurening fra vores lokaler og reducere eventuelle påvirkninger fra vores drift på miljøet og lokalsamfundet
  • i videst muligt omfang at indkøbe produkter og ydelser, der gør mindst mulig skade på miljøet og opfordre andre til at gøre det samme
  • på forhånd at tage stilling til den miljømæssige påvirkning af eventuelle nye processer eller produkter, som vi har til hensigt at indføre

Zaccos Management Team er ansvarlig for vores miljøhåndtering og for at gennemføre vores miljøpolitik og sikre, at en bæredygtig udvikling er en integreret del af Zacco. Alle medarbejdere deler dette ansvar og bakkes op af nøglepersoner i vores indsats for at promovere best practice, konstant forbedring og for at holde øje med, om vi lever op til dette.