^
Contact us Language LOAD

You are here

Dataskyddsförordningen – ett verktyg för att skapa en framgångsrik affärsverksamhet!

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, i kraft. GDPR medför nya och strängare krav för insamling och behandling av personuppgifter. Alla verksamheter som samlar in och hanterar personuppgifter måste rätta sig efter det nya regelverket. De verksamheter som inte följer förordningen kan komma att krävas på höga viten, så mycket som upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av verksamhetens globala årliga omsättning.

Kanske ännu viktigare, däremot, är att det bara är verksamheter som är transparenta i sin insamling och hantering av personuppgifter som på sikt kan bygga ett starkt och säkert förtroende för sina varumärken. Genom att fokusera på GDPR i övergångsfasen signalerar ni till era kunder och affärspartners att det är viktigt för er att deras personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. När ni väljer att ta GDPR på allvar bör det inte bara vara i syfte att undvika böter – det är faktiskt också ett tillvägagångssätt för hur er organisation kan bygga ett kundvänligt och transparent upplägg vad gäller hantering av personuppgifter. Ett sådant upplägg är nödvändigt om ni vill skapa en framgångsrik verksamhet.

Det första steget mot att uppfylla de krav som ställs i GDPR är att genomföra en kartläggning för att bedöma om verksamheten är redo för GDPR. För att kunna göra detta behöver er organisation kartlägga:

  • vilken typ av personuppgifter ni samlar in och hanterar
  • hur ni använder dessa personuppgifter
  • hur ni säkrar de personuppgifter er organisation samlat in; och
  • hur och när ni sparar personuppgifterna innan de raderas

För att hjälpa er organisation att komma igång med kartläggningen, erbjuder Zacco ett ”GDPR-paket” som inkluderar följande:

  • Ett inledande möte med Zaccos cybersäkerhetsteam och jurister
  • En förklarande checklista, som hjälper er att förbereda kartläggningen
  • En halv dags workshop, där vi, med utgångspunkt i kartläggningen, bedömer om verksamheten är redo för GDPR och ger råd om hur ni tar er vidare till nästa steg i processen
  • Tillgång till Zaccos specialistkunskap inom informationssäkerhet, skydd för personlig integritet och compliance

Zaccos fasta pris för ovan nämnda-paket är 3.000 euro*.

Därefter kan Zacco, som nästa steg i processen, hjälpa er organisation vidare på vägen mot er compliance. Genom att kombinera teknisk och juridisk expertis kan vi alltid leverera skräddarsydda, effektiva och kundspecifika lösningar. Vi har både den djupgående kunskapen om det juridiska landskapet och den unika tekniska kompetensen som krävs för att anpassa eller bygga upp säkra system, databaser och databehandlingsverktyg. Allt detta är en förutsättning för att göra er redo för GDPR i maj 2018.

*Erbjudandet gäller till den 15:e september

Zacco erbjuder inte bara rådgivning kring övergången till GDPR – vi erbjuder er 360 graders compliance-lösningar

Jesper Sundström

Jesper Sundström

Senior Partner
Attorney at Law
+46 31 725 81 23
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Associate Attorney
Attorney at Law
+46 8 59 88 72 43
Mikael Helgesson

Mikael Helgesson

Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
+46 703 36 13 30
Katarina Sunnegårdh

Katarina Sunnegårdh

Chief Information Security Officer
+46 8 59 88 72 27
Jonas Halldin

Jonas Halldin

Director Cyber Security
+46 70 458 23 00
Ted Lindstrand

Ted Lindstrand

Managing Director, Innovation Technology Øresund
+45 31 17 26 15
Kristin Kjærheim  Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
+47 934 35 116
Jimmie Ekvall

Jimmie Ekvall

Area Manager Gothenburg Cyber Security
+4670 877 35 49
Jan Tylestedt

Jan Tylestedt

Managing Director, Innovation Technology Stockholm
+46 70 379 04 76