^
Contact us Language LOAD

Thursday, June 20, 2013, 12:00

The New Unitary Patent System

Europaplads 2, 6. sal, 8000 Aarhus C

Hvad betyder det nye europæiske enhedspatent for din virksomhed?
Frokostseminar hos Zacco, Aarhus torsdag den 20. juni.

I mere end 40 år har man diskuteret et fælles patentsystem i Europa, og i december sidste år besluttede Europaparlamentet at indføre det såkaldte europæiske enhedspatent samt en fælles europæisk patentdomstol, der får jurisdiktion over en række udstedte europæiske patenter. Tilsammen kaldes dette The New Unitary Patent System, der vil supplere det eksisterende europæiske patentsystem.

For nogle virksomheder kan det betyde adskillige fordele på grund af de forsimplede procedurer vedrørende ansøgning, validering og færre oversættelser, hvilket medfører væsentlige administrative besparelser. For andre kan det betyde en trussel mod eksisterende patentrettigheder eller en større risiko for at blive sagsøgt.

Dette frokostseminar sætter fokus på, hvad det nye system kan betyde for din virksomhed. Camilla Rendal Nielsen, European Patent Attorney og teamleder hos Zacco, vil forklare systemet og hvillen betydning, det kan have for den enkelte virksomhed. Ejvind Christiansen, European Patent Attorney og Head of Patent Litigation Support hos Zacco, der har fulgt processen om det europæiske enhedspatent i samtlige 40 år, vil desuden komme med sin perspektivering.

Dagens program:

12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.20 The Unitary Patent - Facts: Forskelle og ligheder (v/ Camilla Rendal Nielsen)
13.20 - 13.45 The Unified Patent Court - Facts: Muligheder og udfordringer (v/ Camilla Rendal Nielsen)
13.45 - 14.15 Perspektivering - fordele og ulemper (v/ Ejvind Christiansen)
14.15 - 14.30 Afslutning - spørgsmål og svar
14.30 - 15.00 Kaffe

Sidste frist for tilmelding torsdag 13. juni.

 

Download PDF