Opphavsrett - Zacco

Opphavsrett

Å håndheve opphavsretten din hindrer andre fra å bruke arbeidet ditt (musikk, tekster, fotografier, kunst osv.) uten din tillatelse, og kan dermed øke fortjenesten.

Snakk med oss hvis du vil vite mer.