Patent - Zacco

Patent

Ved å patentere en idé eller et produkt får du eneretten til oppfinnelsen din og kan hindre andre i å lage, selge eller bruke den uten ditt samtykke.

Snakk med oss hvis du vil vite mer.