^
Kontakt oss Språk LOAD

Behandling av patentsøknader

Et patent setter patentinnehaveren i en monopolsituasjon. En korrekt definisjon av oppfinnelsen og en riktig formulering av patentkravene er helt avgjørende for effektiv patentbeskyttelse. Hos Zacco er dette noe vi har lært gjennom 140 års erfaring.

Tre grunnleggende kriterier
Patentbeskyttelse er ofte grunnlaget for en hel virksomhet. Det er tre grunnleggende kriterier som må oppfylles for at produktet ditt eller fremgangsmåten din skal være patenterbar. Oppfinnelsen må:

 • Være ny. Den skal ikke være kjent for offentligheten noe sted i verden før søknadens innleveringsdag.
 • Ha oppfinnelseshøyde. Den må avvike vesentlig fra teknikken som var kjent før søknadens innleveringsdag.
 • Ha industriell anvendbarhet.

Hvordan søker du?
Hvis du gjerne vil ha et nasjonalt patent, kan du innlevere søknaden din til en nasjonal patentmyndighet – som i Norge er Patentstyret. Beskyttelsesomfanget for oppfinnelsen din bestemmes av patentkravene. Zaccos rådgivere sikrer at din patentsøknad utarbeides og behandles på en slik måte at du oppnår best mulig beskyttelse av din oppfinnelse.

Beskyttelsens varighet
Et patent kan normalt opprettholdes i opp til 20 år. For å opprettholde patentet ditt må du betale årsavgifter.

Internasjonal beskyttelse
Et patent innvilget i et spesifikt land er normalt gyldig kun i dette landet. Hos Zacco kan vi hjelpe deg med å innlevere en søknad om et europeisk patent (EP) direkte hos det Europeiske Patentverket (EPO). Alternativt kan man benytte seg av Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty, PCT), som gir en ikke-bindende vurdering av din søknads patenterbarhet i mer enn 140 medlemsstater.

Din totale patentløsning
Vi kan bistå deg uansett hvor du befinner deg i patenteringsprosessen. Vi håndterer ikke bare patentsøknader, men også nyhetsgranskninger, vi sjekker at produktet ditt ikke krenker andres patentrettigheter, og vi overvåker dine konkurrenters patentporteføljer. Hvis noen krenker dine rettigheter kan vi bistå deg med forhandlinger og representere deg ved domstolene.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Linda Albertsson

Linda Albertsson

Senior IP CoordinatorTeam Manager Administrators
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Henrik Aurell

Henrik Aurell

Senior PartnerSales Manager, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Helene Balke

Helene Balke

IP Coordinator
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Vanessa Bélec

Vanessa Bélec

Patent Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Maryna Blurock

Maryna Blurock

European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
Emil Bäcklund

Emil Bäcklund

Associate Patent Attorney
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
 •  
 • 1 of 7
 • >