^
Kontakt oss Språk LOAD

Behandling av designsøknader

Designbeskyttelse gjør det mulig å beskytte den særpregede fremtoningen og karakteren til et nytt produkt. Den kan brukes som en komplementær beskyttelse for patenterte produkter - og som et nøkkelinstrument i din branding-strategi.

Nytt og særpreget
Design kan beskyttes uavhengig av om det aktuelle produktet har en praktisk eller dekorativ funksjon. For å kunne få beskyttelse må designet være nytt og ha særpreg. Det finnes unntak fra kravet om nyhet, ettersom mange land - for eksempel alle medlemslandene i EU - tillater en viss skånefrist.

Nasjonal, EU- eller internasjonal beskyttelse?
Søknaden om registrering kan enten være en nasjonal søknad, en søknad om EU-design eller en internasjonal søknad som utpeker landene som er medlem av Haag-systemet. Design-lovgivningen i EU er i stor grad harmonisert.

Hva er registrert beskyttelse?
I EU er alle designs som oppfyller kravene til beskyttelse, automatisk beskyttet som uregistrerte EU-design mot slavisk kopiering fra den dagen de gjøres offentlig tilgjengelig. Beskyttelsen varer i tre år. Uregistrert designbeskyttelse kan kombineres med registrert beskyttelse hvis søknaden innleveres i løpet av det første året etter offentliggjøring. Registrert beskyttelse har lengre varighet og gir innehaveren en mer omfattende beskyttelse.

Beskyttelsesperiode
I EU kan et registrert design beskyttes i inntil 25 år, under forutsetning av at registreringen fornyes hvert femte år.

Totalløsning for designbeskyttelse
Gjennom vårt globale nettverk kan vi hjelpe deg med å få designbeskyttelse i stort sett alle land i verden.  Vi hjelper deg gjennom hele prosessen med å gjøre designet ditt til en kommersiell suksess, helt fra forundersøkelser før søknaden innleveres til dokumentering og lisensutstedelse, og til å finne den beste måten å forholde seg på hvis det skulle fremlegges innsigelser.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Iva Kurelic Bos

Iva Kurelic Bos

IP Coordinator
Maria Dettmann

Maria Dettmann

IP Coordinator
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Nils-Erik Folemark

Nils-Erik Folemark

Senior Partner, Team ManagerAttorney at LawSwedish Authorized IP Attorney
European Trademark Attorney
Ingunn Forseth

Ingunn Forseth

IP Administrator
Steffen Karshøj Hjeds

Steffen Karshøj Hjeds

PartnerPatent Attorney
European Design Attorney
Charlotta Hjorth
 •  
 • 1 of 3
 • >