^
Kontakt oss Språk LOAD

Tingenes Internett (IoT)

Dersom du forstår hvordan man bruker IoT-teknologi, vil bedriften din kunne skape ekte økonomisk verdi. IoT vil fremme – og i enkelte tilfeller tvinge frem – skapelse av nye tjenester og forretningsmodeller.

Antall tilkoblede enheter vil øke eksponentielt, og innen 2020 antar man at antall sammenkoblede enheter vil være rundt 50 milliarder. Forretningsverdien til IoT vil være en betydelig del av en bedrifts verdi som ikke kan oppnås uten riktig IoT-strategi. Det antas at IoT vil være 11 % av den totale verdensøkonomien innen 2025. Dette betyr at innvirkningen av IoT er enorm, og i de mer tradisjonelle bransjene vil det være av avgjørende betydning hvem som har evnen til å utvikle seg til programvareselskaper.

Muliggjørere og hindringer:

 • Interoperabilitet – forskjellige IoT-systemer må kunne kommunisere med hverandre
 • Sikkerhet – nye risikokategorier som IoT kan introdusere må håndteres
 • Integritet – sikre hvordan og hvilke data som brukes på en transparent og beskyttet måte
 • Immateriell eiendom – en felles forståelse av eierskapsrettigheter til dataene som produseres
 • Databehandling i skyen – benytte seg av fordelene med databehandling i skyen
 • Store mengder data – utnytte seg av det store potensialet i de enorme mengdene data som opprettes

For å bli en del av IoT-landskapet må man ha en forståelse av muliggjørerne og hindringene nevnt ovenfor for å kunne utnytte IoT fullt ut.

Kombinasjonen av Zaccos ekspertise innen innovasjon, programvareutvikling, IS/IT-sikkerhet og immaterielle aktiva gir oss en unik fordel når det gjelder etablering og forsikring av innovasjonens verdi. 

Zacco leverer i alle faser, i tillegg til fullstendige prosjekter fra idé og konsept til innføring på markedet.

Vi har mer enn 350 profesjonelle, og setter sammen team med det beste fra våre kunders og vår egen ekspertise innen immateriell eiendom, IS/IT-sikkerhet og programvareutvikling.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Fredrik Fingal

Fredrik Fingal

Deputy Managing Director, Innovation Technology Øresund
Ola Florvik

Ola Florvik

Deputy Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
Lars Hall

Lars Hall

Senior Software Consultant
Mikael Helgesson

Mikael Helgesson

Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
Rasmus Höglund

Rasmus Höglund

Senior Software Consultant
Ted Lindstrand

Ted Lindstrand

Managing Director, Innovation Technology Øresund
Michael Persson

Michael Persson

Senior Software Consultant
Andreas Pihlstrand

Andreas Pihlstrand

Senior Software Consultant
Stefan von Stein

Stefan von Stein

Senior Software Consultant