Coreena Brinck - Zacco

Coreena Brinck

Partner, London and South
European and UK Patent Attorney
Ph.D., M.Sc.

+44 7990 267 106
coreena.brinck@zacco.com

Guildford

Coreena Brinck begynte i Zacco i mai 2020 under Storbritannias koronavirus-nedstengning. Hun er European Patent Attorney, UK Patent Attorney, medlem av UK Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) og er basert i London. Intervjuet ble gjennomført den første uken hennes i Zacco.  

Innvirkningen på kommunikasjonsteknologi

Coreena: – Jeg har jobbet med kommunikasjonsteknologi de siste tjue årene, og det er fascinerende hvordan utviklingen på dette området har innvirket på måten vi alle lever.  Selv nå under nedstengningen, kan jeg holde kontakten og samarbeide med personer over hele verden. Som følge av dette, tror jeg vi alle setter mer pris på sosial kontakt og kommunikasjon. For meg handler patentsystemet om å oppmuntre til investering og forskning, det bidrar også til mer samarbeid som igjen fører til raskere utvikling. For meg oppmuntrer ikke bare patentsystemet til investering og innovasjon på en abstrakt måte, men har også indirekte hatt innvirkning på våre dagligliv, ettersom vi alle nå for å takle koronaviruset er avhengige av patentert teknologi på måter som var utenkelige for bare noen få tiår siden.  

Oppsummering av to tiårs arbeid med patenter og IP-strategi

Coreena: – Jeg skal prøve å gjøre en lang historie kort! Jeg avsluttet en doktorgrad i romfysikk ved Imperial College London i 1997. Siden da har jeg jobbet i ulike roller med patenter og IP-strategi. Dette har gitt meg mange ulike perspektiver på hvordan IP skapes og anvendes strategisk for å tilføre verdi til selskapene. Jeg startet i privat praksis i omtrent to år, og gikk senere over til store kommunikasjonsarbeidsgivere som British Telecommunications og Nokia, før jeg kom tilbake til privat praksis i 2017. Jeg har jobbet med et bredt spekter av fast og mobil kommunikasjonsteknologi, og har håndtert mange programvarerelaterte oppfinnelser. Når det gjelder mobilapplikasjoner, er jeg fortsatt imponert over hvordan de har utviklet seg. I tillegg til intern erfaring fra hele patentets levetidssyklus, ledet jeg hos Nokia også patentteamet og måtte håndtere driftssiden av “patentfabrikken”.   Så jeg har jobbet mye med ledelse, patentbudsjetter og hvordan man gjør en patentportefølje kostnadseffektiv, samt hvordan man oppretter patenter som støtter en kommersiell strategi. I tillegg til all vanlig patentutarbeidelse, -gjennomføring, -lisensiering og støtte i rettssaker som patentrådgivere engasjerer seg i. Da jeg var hos Nokia, kunne jeg sammenligne måten Nokia drev patentavdelingen med måten andre firmaer ledet sine patentavdelinger, og hvordan de håndterte forholdet til ulike patentfirmaer.  Dette var veldig interessant både prosedyremessig og fra et kostnadsperspektiv.  

Om fordelene med å jobbe i privat praksis

Coreena: – Det som gjør jobben i privat praksis så attraktiv for meg nå, er delvis mangfoldet av innovasjoner jeg ser fra dag til dag.  Den akademiske bakgrunnen min innen fysikk og matematikk, gjør at jeg nå setter pris på mulighetene til å håndtere oppfinnelser innen områder som maskinlæring og kvanteberegning. Områder som da jeg var på universitetet i stor grad var preget av nysgjerrighetsdrevet grunnleggende forskning. Jeg liker at man i privat praksis må tenke raskt for å håndtere og forstå et bredere spekter av oppfinnelser, enn når man jobber internt. Jeg finner også glede i å hjelpe kunder med å se verdien av deres IP, og hvordan de kan tjene mer på dem og kommersialisere dem på måter de ikke selv har tenkt på. For eksempel hvis de kan bruke patenter for å generere inntekt gjennom blant annet lisensiering, samt defensiv inntektsbeskyttelse.  

Om Zaccos forretningsmodell og fremtidige samarbeid

Coreena: – Når det gjelder Zaccos forretningsmodell og IP 360, er jeg helt overbevist om at dette er riktig vei å gå for IP-firmaer.  
“Når jeg møter en kunde med digitale eiendeler, kan jeg fortelle at vi på Zacco også har nettsikkerhetstjenester for å beskytte deres digitale eiendeler og bygge digital forvaring internt, i stedet for kun å drøfte patenterbarhet.”
  Jeg kan ha en fyldigere prat med kundene om deres behov, og hvis de kan ha nytte av det, lede dem mot den digitale forvaringsdelen av virksomheten. Slik kan jeg gi bedre kundebehandling. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide med kolleger fra Digital Brand og Digital Trust.
GO TO PROFILE

What do our people say?

 • Partner
  Patent Attorney
 • Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger
Read full interview
 • Head - Human Resources, Region India
 • Bangalore
Read full interview
 • Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
 • Gothenburg
Read full interview
 • Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
 • Copenhagen
Read full interview
 • Senior Partner
  Patent Director, Region Denmark & Sweden South
  European Patent Attorney M.Sc.
 • Copenhagen
Read full interview

Candidate database

Register your
CV and application

SIGN UP for our job agent

Keep yourself updated with our latest jobs