^
Kontakt oss Språk LOAD

IP-Audit

Det å definere verdien av immaterielle (IP) aktiva er kritisk for enhver lønnsom IP-transaksjon, enten det dreier seg om salg, lisensavtaler eller ervervelse. Dette krever et bredt spekter av juridisk, økonomisk og teknisk ekspertise, som alle setter deg i stand til å maksimere lønnsomheten og minimere risikoen ved transaksjoner som berører IP-rettigheter. Zaccos value extraction-produkter fokuserer på å gi kundene råd om hvordan de får mest mulig ut av den forretningsmessige verdien av sine IP-porteføljer. Avhengig av dine spesifikke behov faller disse produktene inn under ett eller flere av følgende områder: IP-Audit, IP-strategi, IP-transaksjoner, IP-verdisetting og IP Due Diligence.

Hva er en IP-Audit?
En såkalt IP-Audit er en grundig gjennomgang av en virksomhets IP-aktiva, herunder patenter, varemerker, designs, opphavsrett, knowhow og forretningshemmeligheter. En IP-Audit vil avsløre hvor effektivt du kan bruke dine IP-aktiva til å beskytte virksomheten din og vil gi deg en liste over informasjon som er relevant for å skape, vedlikeholde og bruke dine IP-aktiva.  En IP-Audit er også et viktig middel til å oppnå tillit og/eller holde den på topp, ettersom den ikke bare hjelper deg med å sørge for at dine IP-aktiva er i god form, men også gir deg relevant informasjon om hvor godt du håndterer prosesser og prosedyrer som angår IP.  Med denne kunnskapen fra en IP-Audit kan du adressere både aktuelle og fremtidige utfordringer i din virksomhet.

Hvorfor bør du foreta en IP-Audit?
IP har i dag blitt en betydelig del av et firmas verdi, og det er viktig å forstå omfanget av dine IP-aktiva for å sikre denne verdien. Det kan være skjulte fakta som kan hindre deg i å håndheve dine IP-aktiva, f.eks.:

 • Eksisterende avtaler
 • Konflikter og tvister
 • Kjent teknikk
 • Eierskap
 • Hva som har skjedd underveis i håndteringen av dine IP-rettigheter
 • Utestående betalinger
 • og mye annet.

Ved å identifisere alle mulige problemstillinger i forbindelse med dine IP-aktiva kan du gjøre en kvalifisert vurdering av dem. En vel utført IP-Audit vil veilede deg i hvordan du kan håndtere utfordringer som kanskje er blitt avslørt av selve IP-Audit'en. Dette sparer deg ikke bare for unødvendige kostnader; du får også maksimert avkastningen av den kapitalen du har investert i IP. Resultatene fra en IP-Audit kan brukes som et supplement eller input til en IP-strategi eller til et forretningsstrategiprosjekt. Det er også en utmerket mulighet til å gi ledelsen din en gjennomgang av din IP-portefølje. Resultatene av en IP-Audit kan også brukes i ulike finansielle situasjoner, f.eks. hvis du er i dialog med eksterne investorer eller med banken din, der du har bruk for å kunne forsvare verdien av dine IP-aktiva.

Når bør du foreta en IP-Audit?
Det er mange ulike grunner til å utføre en IP-Audit. Det er derfor alle kunder som får en IP-Audit utført hos Zacco, får en individuell IP-Audit, som sikrer at den ivaretar nettopp din virksomhets interesser. Zacco har foretatt IP-Audits i mange ulike situasjoner, som også vil kunne være relevante for din virksomhet:

 • Interne IP-Audits for toppledelse
 • Sammenslåinger & oppkjøp av selskaper
 • Ervervelse av eller lisensavtaler på IP-aktiva
 • Innledende offentlig tilbud (IPO)
 • Som sikkerhet for forsikringer, lån, forretningstransaksjoner etc.
Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Hjelmencrantz

Anders Hjelmencrantz

Partner
European Patent Attorney
Johanna Forsgren Israelsson

Johanna Forsgren Israelsson

Senior Partner
Attorney at Law
Magdalena Jerner

Magdalena Jerner

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Hans Langan

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney
Alison Lawson

Alison Lawson

PartnerChartered Patent AttorneyChartered Trade Mark Attorney
European Patent AttorneyEuropean Trademark Attorney
Johan Hervius Löthman

Johan Hervius Löthman

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Rikard Mikalsen

Rikard Mikalsen

Senior PartnerPatent Attorney
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
Fabio Pezzolato

Fabio Pezzolato

PartnerEuropean Trademark and Design AttorneyAvvocato, adv. fm.
 •  
 • 1 of 2
 • >