^
Kontakt oss Språk LOAD

IP-Risikohåndtering

Enten du har en IP-portefølje eller ikke, er IP-risikohåndtering relevant for deg, ettersom du til enhver tid står overfor og/eller er utsatt for risiko for krenkelser av IP-rettigheter - det være seg at du krenker andres rettigheter eller at dine rettigheter som IP-rettighetshaver blir krenket. Krenkelser av immaterielle rettigheter, enten du selv krenker eller blir krenket, innebærer høy risiko og kan få betydelige konsekvenser for din forretningsstrategi, dine finanser og ditt rykte.

Risikohåndtering dreier seg om å identifisere risikoer, og å ha identifisert risikoer, å prioritere dem for å bestemme hvilke ressurser som skal brukes på å håndtere dem. Slik kan du bli oppmerksom på og redusere virkningen de kan ha på organisasjonen din. Risikosannsynligheten må alltid veies opp mot ressursene som brukes til å prøve å eliminere dem - noen ganger kan en risiko aksepteres, andre ganger ikke.

Denne prosessen kaller vi IP-risikoanalyse. For patenter kan den inkludere Freedom To Operate-analyser, FTO, som skal vurdere relevansen til patenter og andre offentliggjøringer som fremkommer i et søk, og avgjøre om de kan påvirke dine egne forretningsaktiviteter. En IP-risikoanalyse kan peke ut hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere eventuelle avdekkede IP-risikoer.

Ulike virksomheter står aldri overfor nøyaktig de samme risikoscenariene, og en risikoanalyse vil alltid være unik for din virksomhet - og det vil også verktøyet som skal til for å håndtere dine IP-risikoer.

Zaccos eksperter kan hjelpe deg til å forstå og iverksette veloverveide tiltak mot IP-relaterte risikoer for å hjelpe deg til å være på rett spor forretningsmessig og sikre måloppfyllelse og overensstemmelse med din forretningsstrategi. Ettersom IP-risikohåndtering vedrører selve grunnlaget for din virksomhet, nemlig dine brands, produkter og prosesser, kan den være en naturlig del av din overordnede forretningsstrategi og kan anses som å være like viktig som andre forretningsrisikoer du står overfor.

Hos Zacco tar vi din risikohåndtering et steg videre: Vi har et 360 °-perspektiv og supplerer våre tradisjonelle IP-beskyttelsestjenester med f.eks. Digitale IP- og Cyber Security-tjenester - noe som betyr at du får langt mer enn et gjennomsnittlig IP-perspektiv. Med Zacco som din betrodde og trygge partner får du en unik kombinasjon av juridisk, teknisk, digital og Cyber-Security-kompetanse.

Dette har den praktiske konsekvensen at din risikohåndteringsanalyse og -strategi blir et langt mer finmasket nett, som lettere kan identifisere overhengende og fremtidig risiko. For eksempel ved å inkludere virksomheters og produkters digitale tilstedeværelse online  bidrar våre Digital Brand- og Cyber Security-tjenester til å minimere risikoen for at uvedkommende får tilgang til og kan distribuere og bekjentgjøre din innovasjon og informasjon.

For å finne ut mer, klikk deg inn på Digital Brand-tjenester og Cyber Security-tjenester.

 

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Boberg

Anders Boberg

Area Manager Cyber Security Sweden SouthCISSP, CISM, CRISC, CGEIT
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Peter Ekwall

Peter Ekwall

Senior Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Johanna Forsgren Israelsson

Johanna Forsgren Israelsson

Senior Partner
Attorney at Law
Olav Jaeger

Olav Jaeger

Senior PartnerArea Manager MunichTeam Manager Electronics
European Patent AttorneyGerman Patent Attorney
Hans Langan

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney
Johan Hervius Löthman

Johan Hervius Löthman

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Rikard Mikalsen

Rikard Mikalsen

Senior PartnerPatent Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
Fabio Pezzolato

Fabio Pezzolato

PartnerEuropean Trademark and Design AttorneyAvvocato, adv. fm.
Lone Prehn

Lone Prehn

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Hampus Rystedt

Hampus Rystedt

Senior Partner
European Patent Attorney
Claus Schmidt

Claus Chr. Schmidt

Partner
European Patent Attorney
Jesper Sundström

Jesper Sundström

Senior Partner
Attorney at Law
 •  
 • 1 of 2
 • >