^
Kontakt oss Språk LOAD

Rettssaker og konfliktløsning

For at IP-rettigheter skal bevare sin verdi må de forsvares. Dette kan gjøres gjennom rettssaker eller ved mekling. Vi kan hjelpe deg med begge deler.

Meklingsprosessen
Både rettssaker og mekling anvendes for å hindre konkurrenter i å bruke dine IP-rettigheter urettmessig. Rettssaker gir rettighetshaveren mulighet til å få tildelt skadesertatning for urettmessig bruk av den beskyttede IP-rettigheten. Når rettighetshaveren skal saksøke en motpart må vedkommende reise søksmål ved en kompetent domstol. I meklingsprosessen vil partene få hjelp av en mekler til å finne en minnelig løsning på konflikten uten at de må gå rettens vei.

Nøkkelen til gode forlik
Hvis man vil oppnå virkelig gode resultater med konfliktløsning er det viktig å ha en kombinasjon av rettssakserfaring og spesialistkunnskap. Zacco kan gi deg denne kombinasjonen innen våre spesialfelt. Vi kan guide deg gjennom rettssaker på en kyndig og ryddig måte og koordinere parallelle rettssaker i flere land. Når det er gode forlik man søker etter er erfaring og inngående kunnskap nøkkelkompetanser.

Skreddersydd juridisk og teknisk ekspertise
Våre advokater har omfattende erfaring med IP og rettstvister. De samarbeider ofte med andre interne fagpersoner for å sikre et positivt utkomme. Hvis din sak krever teknisk ekspertise, for eksempel i en patentrettssak, vil den advokaten som har ansvar for saken din, samarbeide med en patentrådgiver. Våre patentrådgivere har omfattende erfaring med rettstvister og møter ofte i retten som sakkyndige vitner eller for å bistå andre advokater i patentrettssaker.

Autoriserte rådgivere
Zaccos European Patent Attorneys som deltar i rettssaker og mekling, er autorisert til å representere deg ved EPO og EUIPO, og ved relevante domstoler i landet de arbeider i.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Bengt Eliasson

Bengt Eliasson

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Nils-Erik Folemark

Nils-Erik Folemark

Senior Partner, Team ManagerAttorney at LawSwedish Authorized IP Attorney
European Trademark Attorney
Lars-Eric Granström

Lars-Eric Granström

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Olav Jaeger

Olav Jaeger

Senior PartnerArea Manager MunichTeam Manager Electronics
European Patent AttorneyGerman Patent Attorney
Magdalena Jerner

Magdalena Jerner

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Martin Kraenzmer

Martin Kraenzmer

Senior Partner
European Patent Attorney
Frode André Moen

Frode André Moen

Senior Partner
Attorney at Law
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
 •  
 • 1 of 2
 • >