^
Kontakt oss Språk LOAD

Markedsføring og godkjenning

Som aktør innen farmasøytisk/kjemisk industri og sannsynligvis eier av prosessen fra idé via FoU til salg, vet du sikkert at det er mange fallgruver når du skal søke om markedsføringstillatelse og selge din vitenskapelige forskning som kommersielle produkter på de ulike eksportmarkedene.

Dette gjelder for legemidler til bruk for mennesker, men også legemidler til veterinærbruk, ulike medisinske innretninger og produkter anvendt i kosmetikk. Medisinsk behandling og andre produkter som påvirker miljøet og dem som lever der, som kjemikalier til jordbruk og hagebruk, er også eksempler på produkter som er underlagt strenge restriksjoner og krever markedsføringstillatelse og godkjennelse av markedsføringsstrategier fra lokale offentlige helsemyndigheter.

For å sikre at det du foretar deg innen markedsføring og godkjenning av produktene er vellykket og at du dermed kan kommersialisere forskningen din, kreves omhyggelige forberedelser.

Markedsføring

Utvikling av for eksempel et nytt legemiddel tar mange år, og bare svært få legemidler kommer ut på markedet og gir deg din velfortjente avkastning på investeringene dine. De legemidlene som går gjennom nåløyet, blir imidlertid underlagt strenge krav til produktmerking og markedsføringsstrategier. Ofte må produktets emballasje og markedsføringskampanje godkjennes av offentlige helsemyndigheter før lansering for å sikre at markedet er tilstrekkelig og objektivt informert om legemiddelet.

Godkjenning

Alle produkter som krever markedstillatelse, må være trygge, ha en viss standard, kvalitet og effekt, og lokale krav til godkjenning må oppfylles for å sikre at du kommer inn på markedet. For å lykkes med dette er det avgjørende å loggføre forskningen din på en strukturert og kommuniserbar måte, for eksempel ved omhyggelig å føre inn forskningen din i laboratoriejournaler allerede fra starten av dine eksperimenter. Slik vil du kunne dokumentere forskningen din når du skal søke om godkjennelse av og markedsføringstillatelse for legemiddelet ditt. I tillegg vil det også komme til nytte med hensyn til enhver immateriell rettighet du måtte ønske å oppnå ut fra forskningen din.

IP

Hele prosessen med å kunne omsette dine vitenskapelige funn i salgbare produkter og få mulighet til å tjene penger på forskningen din dreier seg om IP. IP-rettighetene som beskytter oppfinnelsen din og gir deg rett til å kommersialisere produktet ditt, må utformes slik at de er tilpasset til de ulike kravene i de ulike landene. Et legemiddel som enkelt godkjennes i ett marked, støter kanskje på problemer i andre markeder. Det er først og fremst et spørsmål om å ha de riktige IP-rettighetene i det riktige markedet. Derfor bør din godkjenningsstrategi innlemmes i din IP-strategi og tas med i beregningen under hele prosessen med å generere IP-rettigheter.

Zacco har menneskene som kan lede deg gjennom vrimmelen av lokal lovgivning og praksis. Vi har oversikt over relevant lokalt godkjenningsregelverk og IP-lovgivning og hjelper deg gjennom de juridiske, strategiske og vitenskapsrelaterte utfordringene som har innvirkning på din forretningsvirksomhet - fra idé til produkt. På denne måten anvender Zacco et IP-perspektiv som hjelper deg til å lykkes med kommersialisering.

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Margaretha Fjällström Holmberg

Margaretha Fjällström Holmberg

Partner IP Advisory Administration
Magdalena Jerner

Magdalena Jerner

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Nils Köster

Nils Köster

Partner
Attorney at Law
Frode André Moen

Frode André Moen

Senior Partner
Attorney at Law
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
Dag Petré

Dag Petré

PartnerPatent Attorney
Fabio Pezzolato

Fabio Pezzolato

PartnerEuropean Trademark and Design AttorneyAvvocato, adv. fm.
 •  
 • 1 of 2
 • >