^
Kontakt oss Språk LOAD

Supplementary Protection Certificates

Supplementary Protection Certificates (SPCs) are stand-alone rights that can be obtained for pharmaceuticals and plant protection products

Porteføljehåndtering og paralegal-services

Zaccos håndtering av formaliteter er både kostnadseffektiv og av høy kvalitet.

Overvåkning

For å hjelpe deg med å avdekke eventuell uautorisert bruk har Zacco tilgang til avanserte overvåkningsverktøy.

Clearance Searches

It is important to review if there are conflicting designs when you are on your way to launch a new product.

Konflikthåndtering og håndhevelse

Selv om rettssak er siste utvei, er det ikke til å unngå at man i visse tilfeller må gå til domstolene for å beskytte sin enerett og bevare verdien av sitt varemerke.

Konflikthåndtering og håndhevelse

Zaccos designrådgivere har erfaring med å løse ulike juridiske utfordringer innenfor designrett.

Slettingssøksmål

Enten du trenger å få et design slettet eller ønsker å forsvare din egen registrering i en slettingssak kan Zacco hjelpe deg.

Overvåkning

Det er viktig å overvåke din brand så du kan følge med på hvordan den brukes og presenteres.

Patent Drafting

Drafting a patent application means to define the grounds that all further proceedings will have to stand on. 

Oppositions and Appeals

Et positivt utfall ved innsigelser og klager ved EPO kan være avgjørende for dine patenter.

Sider