^
Kontakt oss Språk LOAD

12. desember 2017

Europa-kommisjonen fremlegger initiativ for ytterligere styrking av IPR-beskyttelse

Europa-kommisjonen har nylig annonsert ytterligere initiativ til å forbedre beskyttelsen av immaterielle rettigheter (IPR). Initiativene er først og fremst ment å oppfordre alle virksomheter til å investere i innovasjon, med spesiell fokus på små og mellomstore bedrifter (SME) og oppstartsbedrifter.

Disse initiativene er Europa-kommisjonens svar på den økende betydningen av IPR i en situasjon der IPR-intensive sektorer utgjør anslagsvis 42 % av EUs BNP, og på den skjerpede konkurransen innen innovasjon og kreativitet i verdensøkonomien. Samtidig utgjør produktforfalskninger og piratkopierte varer 5 % av all import til EU. Initiativene har som formål å gjøre det lettere å føre rettssaker og sette inn tiltak mot IPR-krenkelser på tvers av landegrenser i anerkjennelse av at små og mellomstore bedrifter og oppstartsbedrifter ofte mangler ressursene som er nødvendig for å vedlikeholde store IPR-porteføljer eller gå inn i langvarige rettstvister.

Noen av initiativene nevnt i pressemeldingen er:

  • Kommisjonen oppfordrer medlemsstatene til å trappe opp sin innsats ved å styrke opplæringen av dommere og anklagere, systematisk å offentliggjøre avgjørelser i IP-saker og oppmuntre til å ta i bruk alternative konfliktløsningsverktøy.
  • Kommisjonen støtter fortsatt initiativ igangsatt av industrien til å bekjempe IP-krenkelser, herunder frivillige avtaler vedrørende annonsering på hjemmesider eller betalingstjenester og transport og shipping. Formålet er å muliggjøre hurtig inngripen overfor produktforfalskninger og piratkopiering uten at domstolene involveres.
  • Kommisjonen foreslår å styrke samarbeidsprogrammer med tredjeland (Kina, Sørøst-Asia, Latin-Amerika) og opprette en overvåkingsliste over markeder som har vist seg å ta vesentlig del i eller i vesentlig grad legger til rette for IPR-krenkelser.

Du kan lese Europa-kommisjonens originale pressemelding her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Zaccos eksperter svarer gjerne på dine spørsmål angående bekjempelse av produktforfalskning og piratkopiering, hvordan du utarbeider en IP-strategi for din virksomhet og andre IP-relaterte spørsmål.

< 46 / 250 >