^
Kontakt oss Språk LOAD

27. april 2018

Storbritannia ratifiserer UPC-avtalen

Storbritannias Minister for Intellectual Property, Sam Gyimah, bekreftet i går ratifiseringen av Unified Patent Court Agreement (UPCA). I pressemeldingen uttales det at denne ratifiseringen bringer domstolen et steg nærmere virkeligheten. UPCA er en internasjonal traktat. Den planlagte Unified Patent Court vil ha jurisdiksjon over patenttvister i alle de kontraherende statene.

Det kreves at 13 medlemsstater ratifiserer UPCA, herunder Frankrike, Storbritannia og Tyskland, for at domstolen skal bli en realitet. Frankrike har allerede ratifisert UPCA tidlig i 2014, men i Tyskland har forfatningsdomstolen berammet behandling av en forfatningsklage mot UPC, og ratifiseringsprosessen står for øyeblikket overfor vanskeligheter. Når Storbritannias ratifisering nå er på plass, er det totale antallet ratifiseringer oppe i 16, noe som betyr at Tysklands ratifisering er avgjørende for UPC. Med Brexit som nærmer seg, vil Unified Patent Court for Storbritannias vedkommende være gjenstand for forhandlinger med de europeiske nabolandene når de trer ut av EU.

Formannen i European Patent Office (EPO), Benoît Battistelli, ønsket nyhetene velkommen og uttalte at "det nye patentet for Europa, som vil styrke vår innovasjonssektor med forenklet administrasjon, reduserte kostnader og større rettssikkerhet", er nå innenfor "rekkevidde". Det er EPO som er administrator for det nåværende mellomstatlige systemet og skal fungere som utstedelsesmyndighet for fremtidige Unitary Patents.

Hos Zacco følger vi nøye utviklingen med hensyn til Unified Patent og Unified Patent Court og vil holde deg oppdatert. Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere hvis du har spørsmål angående dette temaet. Her finner du ditt nærmeste Zacco-kontor.

< 26 / 255 >