^
Kontakt oss Språk LOAD

Designs

Designbeskyttelse gjør det mulig å beskytte den særpregede fremtoningen og karakteren til et nytt produkt. Den kan brukes som en komplementær beskyttelse for patenterte produkter - og som et nøkkelinstrument i din branding-strategi.

Nytt og særpreget
Design kan beskyttes uavhengig av om det aktuelle produktet har en praktisk eller dekorativ funksjon. For å kunne få beskyttelse må designet være nytt og ha særpreg. Det finnes unntak fra kravet om nyhet, ettersom mange land - for eksempel alle medlemslandene i EU - tillater en viss skånefrist.

Nasjonal, EU- eller internasjonal beskyttelse?
Søknaden om registrering kan enten være en nasjonal søknad, en søknad om EU-design eller en internasjonal søknad som utpeker landene som er medlem av Haag-systemet. Design-lovgivningen i EU er i stor grad harmonisert.

Hva er registrert beskyttelse?
I EU er alle designs som oppfyller kravene til beskyttelse, automatisk beskyttet som uregistrerte EU-design mot slavisk kopiering fra den dagen de gjøres offentlig tilgjengelig. Beskyttelsen varer i tre år. Uregistrert designbeskyttelse kan kombineres med registrert beskyttelse hvis søknaden innleveres i løpet av det første året etter offentliggjøring. Registrert beskyttelse har lengre varighet og gir innehaveren en mer omfattende beskyttelse.

Beskyttelsesperiode
I EU kan et registrert design beskyttes i inntil 25 år, under forutsetning av at registreringen fornyes hvert femte år.

Totalløsning for designbeskyttelse
Gjennom vårt globale nettverk kan vi hjelpe deg med å få designbeskyttelse i stort sett alle land i verden.  Vi hjelper deg gjennom hele prosessen med å gjøre designet ditt til en kommersiell suksess, helt fra forundersøkelser før søknaden innleveres til dokumentering og lisensutstedelse, og til å finne den beste måten å forholde seg på hvis det skulle fremlegges innsigelser.

 

Behandling av designsøknader

Designbeskyttelse gjør det mulig å beskytte den særpregede fremtoningen og karakteren til et nytt produkt.Den kan brukes som en komplementær beskyttelse.

Slettingssøksmål

Enten du trenger å få et design slettet eller ønsker å forsvare din egen registrering i en slettingssak kan Zacco hjelpe deg.

Konflikthåndtering og håndhevelse

Zaccos designrådgivere har erfaring med å løse ulike juridiske utfordringer innenfor designrett.

Clearance Searches

It is important to review if there are conflicting designs when you are on your way to launch a new product.

Overvåkning

For å hjelpe deg med å avdekke eventuell uautorisert bruk har Zacco tilgang til avanserte overvåkningsverktøy.

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerRegional Director, Norway & the UK
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Rie Bentzen Bruhn

Rie Bentzen Bruhn

Trademark & Design Paralegal
European Trademark and Design Attorney
Anne Brøckner

Anne Brøckner

Trademark Paralegal
Bjarne Carlsen

Bjarne Carlsen

PartnerArea Manager, Herning
European Patent AttorneyEuropean Design Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Matilda Engellau

Matilda Engellau

Senior IP Coordinator
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Niels Harding

Niels Harding

PartnerArea Manager - DK North
European Trademark and Design Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >