^
Kontakt oss Språk LOAD

Legal

Med IP-rettigheter får du både konkurransefordeler og muligheten til å utnytte dine rettigheter økonomisk gjennom lisensavtaler. Men både det å oppnå og å beholde disse krever forretningssans, forberedelse og arbeid. Det er her vi kommer inn.

Full-serviceassistanse
Med fokus på teknologi- og medierelaterte forretningsområder tilbyr Zacco juridisk rådgivning innen selskaps- og handelsrett. Våre juridiske tjenester omfatter bistand i forbindelse med forhandlinger om handelsavtaler. Det være seg samarbeid rundt forskning og utvikling, distribusjons-, agentur-, franchise- og lisensavtaler eller overførsel av IP-rettigheter. Lisensforhandlinger foregår ofte under en åpenbar eller skjult trussel om konflikt. Skrittet fra kommersielle forhandlinger til konfliktløsning er derfor ofte svært kort.

Våre eksperter har alltid fokus på dine interesser
Våre eksperter representerer din virksomhet i forbindelse med tvister ved alminnelige domstoler, overfor administrative myndigheter, ved forvaltningsdomstoler og når det er snakk om voldgift. For å unngå unødige utgifter til rettssaker eller voldgiftssaker har vi et sterkt fokus på konfliktløsning gjennom mekling.

Skreddersydde legal-team
Hos Zacco har vi tro på å sette sammen det riktige legal-teamet som passer i en gitt situasjon. Vi har nesten 200 rådgivere som står til din disposisjon. Vi har erfaring med både juridisk rådgivning og domstolsarbeid. I tillegg har vi mange års erfaring med forhandlinger og konfliktløsning som fullmektiger for våre kunder.

Gode resultater på lang sikt
Det er vår erfaring at god forberedelse ofte er avgjørende for et positivt utkomme i rettstvister. Vi anbefaler derfor å ta høyde for eventuelle konflikter allerede tidlig i prosessen ved utvikling av strategi og IP-portefølje. En måte å gjøre dette på er ved å inngå et mer langsiktig samarbeid med oss.

Rettssaker og konfliktløsning

For at IP-rettigheter skal bevare sin verdi må de forsvares. Dette kan gjøres gjennom rettssaker eller ved mekling. Vi kan hjelpe deg med begge deler.

Opphavsrett

Opphavsrett er et verktøy til å beskytte kunstneriske og litterære verker. Det generelle prinsippet bak opphavsrett er at opphavsmannen bestemmer om verket kan kopieres.

Anti- Produktforfalskninger

Våre eksperter på anti-counterfeiting vil hjelpe deg med å finne og stoppe forfalsknere, uansett hvor de opererer.

Markedsføring og godkjenning

Hele prosessen med å kunne omsette dine vitenskapelige funn i salgbare produkter og få mulighet til å tjene penger på forskningen din dreier seg om IP.

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Martina Borglund

Martina Borglund

Senior Trademark Paralegal
Attorney at Law
Adam Brandt

Adam Brandt

Senior Partner
Attorney at Law
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Bengt Eliasson

Bengt Eliasson

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >