^
Kontakt oss Språk LOAD

Nettsikkerhet

Immateriell eiendom, personlig informasjon og immaterielle aktiva er stadig mer verdifulle – og også stadig mer risikable – bedriftsressurser. Bedrifter sliter i stadig større grad med å holde tritt med kritiske datavernlover som hele tiden er i endring, og står overfor en økende risiko for alvorlige sikkerhetsbrudd. Zacco har en unik posisjon, og kan tilby kundene sine god veiledning.

Zacco har datavernteam som består av advokater, analytikere og ingeniører i Skandinavia og Tyskland, og tilbyr svært sofistikert datastyring, datasikkerhet og råd angående personvernlov der våre klienter har sin virksomhet. Vår globale tilstedeværelse i samarbeid med strategiske partnere, kombinert med vår omfattende erfaring i alle områder, gir klientene fordelen med lokalkunnskap og kulturell bevissthet, kombinert med konsekvente og praktiske råd.

Våre teammedlemmer er svært involverte i sin lokale samsvarskultur, og er i nær kontakt med lokale lovgivende myndigheter i Europa, Asia og USA. Gruppen har erfaring med utvikling av lover for personvern, datasikkerhetsbrudd og datasikkerhet over hele verden. Datavernteamet har i løpet av de siste årene samarbeidet med organisasjoner om design og implementering av globale personvern- og sikkerhetsprogrammer, blant annet ved å utføre revisjoner og risikovurderinger, utvikling av globale retningslinjer, implementering av effektive strategier for internasjonal dataoverføring og forhandling av avtaler om overføring i skyen, og annen kompleks internasjonal dataoverføring.

Med datavernteamene våre hjelper vi klientene våre med både proaktiv og reaktiv beskyttelse av immaterielle aktiva og forretningshemmeligheter.

Kjerneområdene inkluderer:

 • Revisjoner og datamapping
 • Tilgang til dataemner og opposisjonsrettigheter
 • Datasikkerhet, forebygging av datatap og databrudd
 • Samsvarsprogammer og -retningslinjer (GDPR, PCI, SOX …) 
 • Nettbasert og mobil sporing og regulering av forbrukerbeskyttelse
 • Global styring av dataoverføring (overføringsavtaler, BCR-er, osv.)
 • Overvåking av myndighetsrelasjoner (varslinger, autorisasjoner, DPO-avtaler)
 • Telefonlinjer for varsling, ansattovervåking og screening av mistenkelige personer
 • E-oppdagelse og etterforskningsstyring
 • Planlegging og utførelse av hendelsesrespons
 • Lobbyvirksomhet og opprettholdelse av kontakt med myndigheter
 • Digital etterforskning

Styring av forretningskontinuitet

Forretningskontinuitet er en topprioritet i dagens forretningslandskap. Organisasjoner har ikke lenger råd til lange driftsforstyrrelser eller tap av data.

Sikkerhetsvurderinger og -tester

Etterspørselen etter sikkerhetstesting og sikkerhetsvurderinger har økt drastisk i løpet av de siste årene.

Digital etterforskning

Zacco tilbyr en av de beste tjenestene for digital etterforskning i Norden.

IT-styring og styring av informasjonssikkerhet

Tilpasningen mellom IT og forretningsvirksomhet er en viktig faktor for en organisasjons suksess.

Person- og datavern

Hos Zacco finner du eksperter innen de juridiske og tekniske aspektene, samt prosessen for hvordan du beskytter både dine og kundens data.

PCI-samsvar

Grossister og tjenestetilbydere er ansvarlige for å oppfylle og opprettholde samsvar med PCI-standarden for datasikkerhet.

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Carsten Andersen

Carsten Andersen

Area Manager Cyber Security Denmark
Anders Boberg

Anders Boberg

Area Manager Cyber Security Sweden SouthCISSP, CISM, CRISC, CGEIT
Tomas Dahlin

Tomas Dahlin

Cyber Security Consultant
Geir Olav Dybwad

Geir Olav Dybwad

Area Manager Cyber Security NorwayCISO Zacco Group

Jonathan Ebbersten

Managing Director Zacco Digital Threat Intelligence
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Jimmie Ekvall

Jimmie Ekvall

Area Manager Göteborg - Information & IT-security
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Alexander Eriksson

Alexander Eriksson

Cyber Security Consultant
Jonas Halldin

Jonas Halldin

Director Cyber Security
Martin Knight

Martin Knight

Cyber Security Consultant
Nils Köster

Nils Köster

Partner
Attorney at Law
David Lenntoft

David Lenntoft

Senior Cyber Security Consultant
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Oliver Ohlsson

Oliver Ohlsson

Cyber Security Consultant
Andreas Pihlstrand

Andreas Pihlstrand

Senior Software Consultant
 •  
 • 1 of 2
 • >