^
Kontakt oss Språk LOAD

Du er her

Patenter

Et patent setter patentinnehaveren i en monopolsituasjon. En korrekt definisjon av oppfinnelsen og en riktig formulering av patentkravene er helt avgjørende for effektiv patentbeskyttelse. Hos Zacco er dette noe vi har lært gjennom 140 års erfaring.

Tre grunnleggende kriterier
Patentbeskyttelse er ofte grunnlaget for en hel virksomhet. Det er tre grunnleggende kriterier som må oppfylles for at produktet ditt eller fremgangsmåten din skal være patenterbar. Oppfinnelsen må:

 • Være ny. Den skal ikke være kjent for offentligheten noe sted i verden før søknadens innleveringsdag.
 • Ha oppfinnelseshøyde. Den må avvike vesentlig fra teknikken som var kjent før søknadens innleveringsdag.
 • Ha industriell anvendbarhet.

Hvordan søker du?
Hvis du gjerne vil ha et nasjonalt patent, kan du innlevere søknaden din til en nasjonal patentmyndighet – som i Norge er Patentstyret. Beskyttelsesomfanget for oppfinnelsen din bestemmes av patentkravene.  Zaccos rådgivere sikrer at din patentsøknad utarbeides og behandles på en slik måte at du oppnår best mulig beskyttelse av oppfinnelsen din.

Beskyttelsens varighet
Et patent kan normalt opprettholdes i opp til 20 år. For å opprettholde patentet ditt må du betale årsavgifter.

Internasjonal beskyttelse
Et patent innvilget i et spesifikt land er normalt gyldig kun i dette landet. Hos Zacco kan vi hjelpe deg med å innlevere en søknad om et europeisk patent (EP) direkte hos det Europeiske Patentverket (EPO). Alternativt kan man benytte seg av Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty, PCT), som gir en ikke-bindende vurdering av din søknads patenterbarhet i mer enn 140 medlemsstater.

Din totale patentløsning
Vi kan bistå deg uansett hvor du befinner deg i patenteringsprosessen. Vi håndterer ikke bare patentsøknader, men også nyhetsgranskninger, vi sjekker at produktet ditt ikke krenker andres patentrettigheter, og vi overvåker dine konkurrenters patentporteføljer. Hvis noen krenker dine rettigheter kan vi bistå deg med forhandlinger og representere deg ved domstolene.

Behandling av patentsøknader

Et patent setter patentinnehaveren i en monopolsituasjon. En korrekt definisjon av oppfinnelsen og formulering av kravene er avgjørende for at patentbeskyttelsen skal bli effektiv.

Oppositions and Appeals

Et positivt utfall ved innsigelser og klager ved EPO kan være avgjørende for dine patenter.

Patent Litigation Support

Med støtte fra et sterkt supportteam ved patentrettssaker kan du effektivt både beskytte din markedsandel og forlenge dine produkters levetid.

Freedom to Operate

Kan du være helt sikker på at ditt nye produkt ikke krenker andres rettigheter? Freedom-to-Operate (FTO) er et spørsmål om risikohåndtering.

Landscape Analysis

Et landskapssøk kan være et søk etter patenter innenfor et bestemt teknisk område, fra spesifikke virksomheter eller det kan være basert på en hvilken som helst annen søkestrategi.

Prior Art Search

Et søk i kjent teknikk har til formål å prøve å finne fram til beskrivelser av tekniske løsninger i patentlitteraturen – eller i andre tekniske publikasjoner.

Patent Monitoring

Det er viktig at du ikke bare beskytter dine egne aktiva; du må også overvåke dine konkurrenter nøye allerede tidlig i prosessen.

Patent Strategy

For å være en teknologisk first mover, må man ha en fleksibel og tilpasningsdyktig strategi for å beskytte sine teknologiske aktiva.

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Due Diligence
 • IP Audit
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Linda Albertsson

Linda Albertsson

Senior IP CoordinatorTeam Manager Administrators
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Kristin Reinertsen Antwi

Kristin Reinertsen Antwi

Senior IP Coordinator
Henrik Aurell

Henrik Aurell

Senior PartnerSales Manager, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Helene Balke

Helene Balke

IP Coordinator
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Peggy Bengtsson

Peggy Bengtsson

Senior Executive PartnerRegional Director, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Maryna Blurock
Adam Brandt

Adam Brandt

Senior Partner
Attorney at Law
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerPatent AttorneyTeam Manager
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
 •  
 • 1 of 9
 • >