^
Kontakt oss Språk LOAD

Søk i kjent teknikk

Et søk i kjent teknikk har til formål å finne frem til beskrivelser av tekniske løsninger i patentlitteraturen – eller i andre tekniske publikasjoner. Resultatene av dette kan være nyttige i mange sammenhenger. Kanskje har du nettopp startet et utviklingsprosjekt, og du ønsker å danne deg et overblikk over hva andre allerede har utviklet. Eller du har gjort en oppfinnelse og ønsker å beskytte den. Ved å finne frem til nærmeste kjent teknikk blir det lettere for deg å beskrive de aspektene av oppfinnelsen din som faktisk er nye og ikke sett tidligere, og det vil også gjøre det lettere for deg å planlegge din patenteringsstrategi. Kanskje er du ganske enkelt ute etter å finne en løsning på et problem. Eller kan hende er du blitt beskyldt for patentinngrep, og du har behov for å finne ut om patentet faktisk er gyldig.

Nyhetssøk: Et av kriteriene for å oppnå patent er at oppfinnelsen som beskrevet i søknaden er ny. Og når patentsøknaden først er innlevert, kan du ikke tilføye noe. Før du innleverer en patentsøknad er det derfor viktig å vite så mye som mulig om kjent teknikk. Slik blir det mulig for deg å planlegge din patenteringsstrategi og sikre at du har beskrevet oppfinnelsen din grundig og detaljert nok til at den skiller seg ut og er unik.

Patentgyldighetssøk: I prinsippet er dette også et nyhetssøk, men situasjonen er en helt annen. Nå prøver du å finne ut om det finnes publikasjoner av kjent teknikk som kan underminere gyldigheten til et utstedt patent. Kanskje er du blitt truet med en konkurrents patent, og du prøver å finne ut om det gjeldende patentet rent faktisk er gyldig og kan håndheves. Hvis du kan bevise at dette ikke er tilfelle, vil du forbedre din forhandlingssituasjon betydelig, og du vil kanskje til og med bli i stand til å overbevise en domstol eller en patentmyndighet om at patentet er ugyldig.

Kjent teknikk: Der er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Et søk i allerede eksisterende teknologi kan spare deg nettopp for den opplevelsen og hjelpe deg i planleggingen av dine egne utviklingsprosjekter så de virkelig bringer teknologien videre.

Løsning av et spesifikt problem: Dette ligner et søk i kjent teknikk, men omfanget er mer begrenset. Du er ikke ute etter å lære noe om kjent teknikk i alminnelighet, men du vil gjerne ha en spesifikk løsning på et spesifikt problem. Kanskje er løsningen allerede allment tilgjengelig, eller kanskje kan du få lisens på løsningen fra andre i stedet for å utvikle den selv.

Zacco tilbyr skreddersydde søk tilpasset dine spesifikke behov. Vi har våre egne søkeeksperter, vi har tilgang til et bredt utvalg av databaser over patentpublikasjoner og til tekniske og akademiske publikasjoner, og dessuten har vi en rekke foretrukne eksterne søkeleverandører som vi benytter oss av. Det er vår ambisjon å gi deg de beste søkeresultatene ut fra det du har bruk for, og vi gjør dette ved å bruke ressurser som stemmer best overens med dine behov.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Vanessa Bélec

Vanessa Bélec

Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Lotta Démoulin

Lotta Démoulin

Patent Attorney
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Karin Engdahl

Karin Engdahl

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Sara Fhölenhag

Sara Fhölenhag

Associate Attorney
Sindre Fossum

Sindre Fossum

Patent Attorney
Ingvar Friberg

Ingvar Friberg

Senior Partner
European Patent Attorney
Steffen Karshøj Hjeds

Steffen Karshøj Hjeds

PartnerPatent Attorney
European Design Attorney
Anders Hjelmencrantz

Anders Hjelmencrantz

Partner
European Patent Attorney
Jenny Isaksson

Jenny Isaksson

Patent Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >