Zacco | Fornyelse av designrettigheter - IP fornyelsestjenester

Fornyelse av design

For å holde varemerkeregistreringen i live må du betale et fornyelsesgebyr, ellers vil varemerkeregistreringen din utgå, og du vil miste rettighetene dine som eier.

Gebyr for fornyelse av design avhenger av lovgivningen og landet du ønsker å opprettholde designen i.

En registrert Community Design som er innlevert hos EUIPO, må fornyes hvert femte år til den maksimale perioden på 25 år, det samme gjelder for Norge.

Ett inngangspunkt for alle IP-tjenestene dine

Vi mener at våre kunder får best mulig IP-håndtering når de har ett enkelt inngangspunkt for alle IP-tjenester. Derfor bestreber vi oss hele tiden på å utvikle våre tjenester, for eksempel fornyelseshåndtering, ved å bruke toppmoderne løsninger. Vi samarbeider med de beste leverandørene i markedet og får dermed den mest kostnadseffektive løsningen og høyeste sikkerhet for deg.
For ytterligere informasjon om våre fornyelsestjenester, kontakt ditt nærmeste Zacco-kontor eller vårt fornyelsesteam direkte på: renewals@zacco.com.

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg