Zacco | IP-audit - Gjennomgang av virksomhetens IP-verdier

IP-audit

En såkalt IP-audit er en gjennomgang av en virksomhets IP-verdier, herunder patenter, varemerker, design, opphavsrett, knowhow, forretningshemmeligheter og mer. En IP-audit vil vise hvordan du kan bruke dine IP-eiendeler for å beskytte virksomheten din og vil gi deg en liste over opplysninger som er relevante for å skape, vedlikeholde og bruke dine IP-verdier.

Zaccos sårbarhetshåndtering vil hjelpe organisasjonen din med å danne seg en generell oversikt over kjente sårbarheter i alle enheter og programmer i nettverket. Vi kan skanne dine interne så vel som eksterne systemer og avdekke hvilke enheter som er mest utsatt.

Når verktøyene våre er ferdige med å skanne sårbarheten, vil våre IT-sikkerhetsspesialister sammen med deg gå gjennom resultatene og skrive en administrasjonsrapport. Denne rapporten vil være fri for falske positiver og inkludere en “ren” liste over sårbarheter, slik at de sårbarhetene som faktisk utgjør en trussel, ikke drukner i en lang liste. Denne rapporten gjør det mulig å heve sikkerhetsnivået i organisasjonen din betraktelig.

Jo flere enheter, jo større risiko for trusler

Det er vår erfaring at selv om mange selskaper i dag har forbedret sin eksterne sikkerhet betydelig, faller den interne sikkerheten bak. En vanlig trussel oppstår for eksempel når ansatte flytter firmadata til en ekstern sky eller andre typer plattformer (f.eks. fildelingstjenester), ofte uten å a noen baktanker med dette.
Hvor trygge er bedriftens data? Kontakt oss i dag, og vårt team av IT-sikkerhetsspesialister vil hjelpe deg med å finne ut av det!

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Senior Partner, Area Manager Munich Team Manager
 • Munich
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg