Zacco | IP-strategiutvikling - Legg en plan og ta kontroll over dine immaterielle eiendeler

IP-strategiutvikling

Har du kontroll over dine immaterielle verdier? Å utvikle en IP-strategi betyr at du tar kontroll over din portefølje med immaterielle eiendeler og lager en langsiktig plan for å vurdere dem og hente ut deres verdi.

Analyser forretningen
Hvilke immaterielle verdier har ditt firma? Har du beskyttet dine kjerneverdier? Kan du omsette verdier du ikke trenger i penger? Uansett hvilke spørsmål du måtte ha, er alle virksomheter forskjellige, og det finnes ingen standardløsning for hva som er den riktige IP-strategien. Det Zacco kan tilby deg, er en IP-strategi som er skreddersydd av et unikt team for å utforme en strategi for nettopp din virksomhet. Vi gir deg rådene som styrker din fremtidige posisjon eller forhandlinger dersom du er interessert i å kjøpe, selge eller lisensiere IP. Du kan til og med være i besittelse av verdier som du ikke har tenkt på.
Strategiske anbefalinger
Når vi har analysert markedssituasjonen til din forretning sammenholdt med din IPs styrker og svakheter, vil vi sammen med deg og i tråd med din virksomhets overordnede strategi definere hvilken vei som er best å gå / hvilke strategiske valg du bør ta. Selv om du bestemmer deg for overhodet ikke å bruke tradisjonell IP, men i stedet satse på forretningshemmeligheter, åpen kilde eller crowdsourcing, er det fortsatt viktig å overvåke markedet kontinuerlig for å kunne foreta veloverveide IP- (eller ikke-IP-) beslutninger på et opplyst grunnlag. Deretter kan du gå videre til det neste trinnet som er å implementere den strategien du har bestemt deg for.
Trenger du hjelp med å definere en bærekraft strategi for dine IP-eiendeler?
Zacco har 150 års erfaring med å håndtere våre kunders immaterielle verdier. Med vårt 360⁰-perspektiv på immaterielle eiendeler kan vi hjelpe deg med å utvikle en IP-strategi som dekker mer enn bare dine patenter, varemerker og design. Vi går enda lenger for å sikre at strategien også tar hensyn til andre verdier, som for eksempel data, kunderegistre og domenenavn. Ta kontakt med oss nå

 

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg