Zacco | Implementering av IP-strategi - Sett i gang de nødvendige tiltak

Implementering av IP-strategi

For å implementere IP-strategien du har bestemt deg for, må du sette i gang tiltakene som er nødvendige for å spre den i organisasjonen og ta eierskap over den.

Tiltak med utgangspunkt i strategidokumentet Hvor komplekst det blir å sette i gang tiltak basert på strategidokumentet, er avhengig av din forretnings formål, teknologi, størrelse og modenhet. Her er noen av tiltakene som bør gjennomføres for å oppnå en suksessrik og bærekraftig implementering:

  • För att ta kommandot inom hela organisationen, behöver du tydligt formulera hur IP-strategin stöder affärsmålen och gör dem mätbara
  • identifisere hvilke typer IP du trenger for en gitt innovasjon, f.eks. konvensjonelle patenter, forretningshemmeligheter, defensive publikasjoner
  • Justera och införa interna och externa processer för att säkerställa att input avseende dina patentaktiviteter eller andra IP-aktiviteter, såsom utfärdande och registreringar är anpassade till den valda affärsstrategin
  • lære opp dine innovatører og oppfinnere i IP-bevissthet
  • regelmessig foreta analyser av IP-landskapet når det gjelder både din egen og konkurrenters IP
  • håndheve din IP i forhold til andres IP og mot f.eks. piratkopiering og produktforfalskning
  • fastslå og måle verdien av din IP, f.eks. ved lisensavtaler

Få hjelp av Zacco for å sikre en smidig implementeringsprosess Zacco kan hjelpe deg med en vellykket implementering og være din eksterne samarbeidspartner. Vi tilbyr også rådgivning når det gjelder den digitale tilstedeværelsen til din forretning og dine produkter online – våre Digital Brand- og Cyber Security-tjenester hjelper med å minimere risikoen for at uvedkommende kan få tilgang til, distribuere og offentliggjøre dine innovasjoner og opplysninger. Ta kontakt med oss!

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg