Zacco | Patentfornyelser | Håndtering av patentfornyelser

Årsavgift for patenter

Årsavgiften for patenter er et gebyr en patenteier må betale for å fornye et meddelt patent. Hvis den ikke betales vil patentet opphøre, og du som patenteier vil miste dine rettigheter før den regulære fristen. Beløpet og hyppigheten av fornyelsesgebyret varierer i henhold til nasjonal eller internasjonal lov, men de forfaller ofte på årlig basis, derav navnet.

Pålitelighet kombinert med konkurransedyktige priser

Høy sikkerhet og konkurransedyktige priser er de to viktigste kriteriene for bedrifter når det gjelder håndtering av årsavgifter. For å oppfylle disse kriteriene bruker Zacco de beste leverandørene på markedet, både for den mest kostnadseffektive løsningen og for høyest mulig sikkerhet for deg. Vi er sikre på at vår løsning vil gi deg de laveste totalkostnadene, og tar gjerne utfordringen dersom du er av en annen oppfatning.
Kontakt oss, så forteller vi deg mer om vårt tilbud!

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg