Zacco | Recordals - overførsler eller assistance til oppgaver

Recordals

Recordals er en administrativ oppgave som spiller en viktig rolle i overføringen av immaterielle rettigheter, fordi den muliggjør sporing av endringer i eierskap. Nasjonale formalitetskrav til denne prosessen varierer sterkt.

Eksperter på formalitetskrav

Vi i Zacco har et stort team av paralegals og administratorer som er eksperter på nasjonale formalitetskrav, inkludert prosedyrer for recordals. Vi jobber i team og har lang erfaring med arbeid over landegrensene i Norden. Dette gir kundene ett enkelt inngangspunkt til tjenestetilbudet vårt.
Vi kan effektivt håndtere dine recordals i Danmark, Norge, Sverige og Finland direkte med de nasjonale myndighetene. Dermed kan vårt kontor gi deg alt på ett sted for fire nordeuropeiske land, noe som forenkler prosessen og dine oppgaver.
Vi jobber også tett med nasjonale myndigheter for å sikre en effektiv og strømlinjeformet prosess fra vår side, slik at vi kan ha de beste tilbudene i Nord-Europa.
Kontakt oss, så forteller vi deg mer om vårt tjenestetilbud!

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg