Zacco | Beskyttelse av forretningshemmeligheter

Beskyttelse av forretningshemmeligheter

Beskyttelse av dine forretningshemmeligheter kan ta forskjellige former, fra direkte fysisk beskyttelse og digital beskyttelse til juridisk beskyttelse. Zacco har ekspertisen til å rådgi deg om alle sider ved beskyttelse av dine forretningshemmeligheter.

Hva er en forretningshemmelighet?

En forretningshemmelighet kan defineres som informasjon som er hemmelig i den forstand at den ikke er generelt kjent blant, eller enkelt tilgjengelig for, personer innen de sirklene som normalt behandler den typen informasjon det gjelder. Videre har den en kommersiell verdi fordi den er hemmelig og det har vært gjennomført etter forholdene «rimelige skritt» for å holde den hemmelig.

Hvordan kan du beskytte den?

Å stjele forretningshemmeligheter innebar tidligere tyveri eller kopiering av et fysisk dokument eller objekt, men i dagens verden der informasjon er digitalisert skjer det i økende grad gjennom ulovlig tilgang til datanettverk. Å holde dine forretningshemmeligheter og andre data sikre på den stadig voksende digitale arenaen vil ofte involvere en rekke forskjellige rådgivere og tjenesteytere, men Zacco har ekspertisen til å håndtere alle aspekter ved din sikkerhet:

  • Vårt Team for cybersikkerhet kan hjelpe deg med å identifisere dine verdifulle digitale eiendeler, evaluere, utvikle og iverksette de nødvendige sikkerhetstiltak og også overvåke eiendelene for kontinuerlig sikkerhet.
  • Vårt Etteretningsteam for digitale trusler kan hjelpe deg med å overvåke og etterforske potensielle digitale forbrytelser og kan opptre som forbindelse mellom deg og rettsmyndighetene.
  • Vårt Team for teknologi-jus kan hjelpe deg med å beskytte dine digitale eiendeler både internt og eksternt, både fra et juridisk og et teknisk perspektiv.

Vil hjelper din virksomhet til å opprettholde eierskap til dine data og alle andre digitale eiendeler. Kontakt oss i dag!

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg