Zacco | Søksmål for varemerke

Søksmål for varemerke

Du kan beskytte navnet, slagordet eller logoen ved å registrere det som et varemerke. Et varemerke skiller produktene og tjenestene dine fra konkurrentene. Kjente varemerker representerer uvurderlige eiendeler - og vi kan bidra til å lage en strategi for å gjøre dem til ditt.

Varemerker er mange ting. Du kan for eksempel registrere følgende som et varemerke:

  • et ordmerke
  • en frase (eller uttrykk)
  • en design
  • en type emballasje (som den karakteristiske Coca-Cola®-flasken)
  • et slagord
  • en logo
  • en lyd
  • en duft
  • en bevegelse
  • en kombinasjon av ovennevnte
  • noen av disse variantene krever som oftest innarbeidelse for å oppnå nødvendig særpreg, andre har det ofte iboende. Dette hjelper våre advokater deg med å vurdere

Det du ikke kan registrere som et varemerke

Det er visse vilkår et varemerke må oppfylle for å være vellykket registrert:

  • Det må ikke bare være beskrivende. Du kan ikke registrere ord eller uttrykk som bare beskriver produktet eller tjenesten din.
  • Det må ikke villede forbrukeren. Du kan ikke registrere et navn eller produkt hvis det er misvisende eller i strid med gjeldende lovgivning.
  • Den må ikke inneholde offisielle merker. Du kan ikke inkludere offisielle merker (f.eks. et nasjonalt flagg) uten tillatelse.

Hos Zacco kan vi hjelpe deg med å registrere varemerket ditt hvor som helst i verden.

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark
 • Copenhagen
 • Managing Director Zacco Digital Trust Denmark A/S
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg