Zacco | Varemerkefornyelser - Overhold lovgivning og tidsfrister

Fornyelser av varemerke

For å holde varemerkeregistreringen i live må du betale et fornyelsesgebyr, ellers vil varemerkeregistreringen din utgå, og du vil miste rettighetene dine som eier.

Gebyr for fornyelse av varemerke avhenger av lovgivningen og landet du ønsker å opprettholde varemerket ditt i. Et europeisk varemerke (EUTM) er gyldig i 10 år og kan fornyes på ubestemt tid, det samme gjelder for Norge.

Hos Zacco har vi et forretningsperspektiv som går utover å se på varemerkefornyelser kun som det å betale et gebyr. Fornyelser er sammenvevd med strategiske beslutninger om varemerkeporteføljen din og om den samsvarer med din samlede IP-portefølje og strategi.

Derfor tilbyr vi to forskjellige tjenester til fornyelse av varemerker:

  • Et standardisert fornyelsesoppsett der Zaccos fornyelsesavdeling vil informere deg om eventuelle kommende forfallsdatoer.
  • Et tilpasset fornyelsesoppsett der en erfaren konsulent vil gi strategiske råd.

Ett inngangspunkt for alle IP-tjenestene dine

Vi mener at våre kunder får best mulig IP-håndtering når de har ett enkelt inngangspunkt for alle IP-tjenester. Derfor bestreber vi oss hele tiden på å utvikle våre tjenester, for eksempel fornyelseshåndtering, ved å bruke toppmoderne løsninger. Vi samarbeider med de beste leverandørene i markedet og får dermed den mest kostnadseffektive løsningen og høyeste sikkerhet for deg.
For ytterligere informasjon om våre fornyelsestjenester, kontakt ditt nærmeste Zacco-kontor eller vårt fornyelsesteam direkte på: renewals@zacco.com.

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg