Zacco | Validering av patent - Patentoversettelse

Validering

I IP-industrien betegner validering den formelle prosessen for å gjøre ditt europeiske (EP) patent gyldig nasjonalt i hvert av de tilordnede landene. I en del land forutsetter denne prosessen at en oversettelse av hele patentsøknaden eller deler av den innleveres.

Det grunnleggende

Forskjellige land krever forskjellige formaliteter. I noen EP- land trenger du kun å registrere en serviceadresse, mens du i andre land trenger en oversettelse av deler av patentet eller hele patentet. Når et EP-patent blir meddelt og den såkalte Decision to Grant er utstedt, settes det en frist på tre måneder for å søke om validering og oppfylle de nasjonale kravene. Valideringsprosessen krever spesialkunnskap om formaliteter, innleveringskrav og språk, i tillegg til at det trenges kapasitet og sømløse rutiner.

En viktig oversettelse

Konsekvensene av en dårlig oversettelse kan være enorme. Våre oversettelser gjøres av eksperter som har spesialisert seg på ulike områder, teksttyper og språkkombinasjoner. De har mange års erfaring og får grundig opplæring, slik at vi er sikre på at de leverer det kvalitetsnivået vi krever.

Ett enkelt kontaktpunkt

Gjennom Zacco får du også tilgang til et omfattende og veletablert nettverk i de andre EP-landene. Vi gir deg ett enkelt kontaktpunkt og en unik inngangsport til Europa.
Hvis du vil vite mer om våre valideringsprodukter, kan du kontakte en av våre rådgivere eller kontakte valideringsteamet direkte på: validation.europe@zacco.com.

Snakk med oss!

 • Partner Sales Manager, Denmark
 • Vejle
 • Managing Director Zacco Digital Trust Sweden AB
 • Gothenburg
 • Director Portfolio Outsourcing Senior Executive Partner
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Deputy Regional Director, Sweden West Team Manager Trademark/Design/Legal
 • Gothenburg
 • Managing Director at Zacco India R&D Private Limited Regional Director India
 • Bangalore
 • Director Digital Trust, Director Marketing and Communication
 • Copenhagen
 • Business Developer, Sweden East & North
 • Stockholm
 • Vice Chairman
 • Copenhagen
 • COO Regional Director, Denmark & Germany
 • Copenhagen
 • Director Delivery Managed Security Services
 • Copenhagen
 • Malmö
 • Regional Director, Norway & the UK Partner
 • Oslo
 • Business Line Director Digital Brand Team Manager
 • Gothenburg
 • Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
 • Stockholm
 • European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
 • Gothenburg