^
Kontakt oss Språk LOAD

Strategiutvikling

Det å definere verdien av immaterielle (IP) aktiva er kritisk for enhver lønnsom IP-transaksjon, enten det dreier seg om salg, lisensavtaler eller ervervelse. Dette krever et bredt spekter av juridisk, økonomisk og teknisk ekspertise, som alle setter deg i stand til å maksimere lønnsomheten og minimere risikoen ved transaksjoner som berører IP-rettigheter. Zaccos value extraction-produkter fokuserer på å gi kundene råd om hvordan de får mest mulig ut av den forretningsmessige verdien av sine IP-porteføljer. Avhengig av dine spesifikke behov faller disse produktene inn under ett eller flere av følgende områder: IP-strategi, IP-transaksjoner, IP-verdivurdering, IP-Audit og IP Due Diligence.

IP-strategi
En IP-strategi kan ha mange forskjellige uttrykk, der ett aspekt er kommersiell utnyttelse av dine immaterielle rettigheter. Dette kan bety at hvis du er interessert i å kjøpe, selge eller lisensiere IP, kan Zacco hjelpe deg med å finne kjøpere, selgere eller investorer. Det er mange spørsmål man gjerne vil ha svar på før man finner slike kjøpere eller investorer. Det kan for eksempel være hvor sterkt et patent er hvis du har planer om at gå rettens vei for å bestride dette, om det er et marked, hvordan man verdisetter sine aktiva – og slik kan man fortsette. Uansett hvilke spørsmål du måtte ha, er alle virksomheter forskjellige, og det finnes ingen standardløsning for hva som er en riktig IP-strategi. Det Zacco kan tilby deg er en IP-strategi som er skreddersydd av et team som er sammensatt spesielt til å utforme en strategi for din virksomhet, og som gir deg råd som vil styrke din posisjon i fremtidige eller aktuelle forhandlinger.

Risikovurdering av IP
IP-strategien kan omfatte en risikovurdering av IP, som vil kunne dekke f.eks. eierskapsforhold, eksisterende IP-rettigheter og andre problemstillinger som vil kunne påvirke din fremtidige inntektsstrøm. Formålet med en risikovurderingsanalyse kan være å måle en virksomhets evne til å utelukke konkurrenter hvis virksomhetens produkter ikke forstyrres av tredjeparter, og/eller virksomhetens evne til å håndheve sine rettigheter. En vel utført risikoanalyse kan hjelpe deg til å unngå investering i produkter som blokkeres av tredjeparts IP-rettigheter. Den vil veilede deg i hvordan du kan styre utenom smertefulle oppdagelser. Dermed vil du ikke bare unngå unødvendige omkostninger, men også få verdifull innsikt i hvordan du kan sikre fremtidige inntekter fra lisensavtaler.

Analyse av situasjonen
En godt planlagt IP-strategi kan også omfatte en produkt- og markedsanalyse i den hensikt å identifisere prisnivåer basert på IP. Dette kan igjen innebære å identifisere anvendelse av produkter, markedssegmenter, kunder og markedsinformasjon.  Vi kan hjelpe deg med å vurdere den aktuelle markedssituasjonen ved å foreta en grundig analyse av alle aspekter ved markedssituasjonen, og vi vil holde utkikk etter muligheter og trusler som skal tas høyde for. Vi vil også peke på kjerneproblemstillinger som skal vurderes og gi deg strategiske anbefalinger for hvordan du skal håndtere slike potensielle problemstillinger.

Strategiske anbefalinger

Når vi har analysert markedssituasjonen sammenholdt med din IPs styrker og svakheter vil vi sammen med deg og i tråd med din virksomhets overordnede strategi definere de beste veiene å gå/de strategiske valgene du skal treffe beslutning om. 

Plan for implementering
Det er viktig å velge en IP-strategi, men bare dersom du kombinerer dette med en solid plan for implementering av strategien din.  Vårt arbeid med IP-strategi bidrar derfor også til å lage en konkret plan for implementering av strategien og gir deg verktøy til å måle hvor vellykket implementeringen er.

Download PDF

VÅRE EKSPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • København
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg (Gothenburg)
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patenter
 • Varemerker
 • Designs
 • Legal
 • Nettsikkerhet
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Oursourcing av IP-portefølje
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Maj Falsig

Maj Falsig

PartnerValidation Manager
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
 •  
 • 1 of 3
 • >