^
Kontakt oss Språk LOAD

Betingelser for bruk

Velkommen til Zaccos hjemmeside.

Dette er betingelsene for bruk av Zaccos hjemmeside. 

Zacco består av: Zacco A/S, Zacco Denmark A/S, Zacco Advokater (Zacco Advokat-anpartsselskab), Zacco GmbH, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Zacco Norway AS, Zacco Advokater AS og Zacco Sweden AB (tidligere Albihns.Zacco AB).  Du kan finne mer informasjon om disse enhetene ved å klikke på Juridisk informasjon.

Når du bruker Zaccos hjemmeside erklærer du deg innforstått med Betingelser for bruk av hjemmesiden og med at Zacco samler inn og bruker din informasjon som angitt i vår Personvern- og Cookie-policy.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som fremgår av Zaccos hjemmeside er utelukkende til generell orientering.

Ingen informasjon på Zaccos hjemmeside skal anses som etablering av et rådgiver-kunde-forhold mellom deg og Zacco eller som juridisk rådgivning og kan slik ikke påberopes som sådan. Du skal ikke agere eller avstå fra å agere basert på informasjon publisert på denne hjemmesiden uten å søke juridisk eller annen profesjonell rådgivning om ditt konkrete anliggende.

Selv om det gjøres en rimelig innsats for å sikre at informasjonen og materialet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert, gis ingen garanti eller erklæring, hverken eksplisitt eller implisitt, vedrørende innholdet på denne hjemmesiden.

Zacco frasier seg ansvaret for direkte eller indirekte skade, herunder, men ikke begrenset til, følgeskader som er et resultat av at du besøker eller browser på denne hjemmesiden eller anvender innhold fra denne hjemmesiden, uavhengig av årsaken til en slik skade og uavhengig av om Zacco har eller burde ha forutsett en slik skade, herunder risikoen for en slik skade.

Zacco kan på et hvilket som helst tidspunkt helt eller delvis slutte å publisere eller vedlikeholde denne hjemmesiden uten å varsle om dette.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på denne siden kan være underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og er enten Zaccos eiendom eller anvendes på lisens fra Zacco. Zaccos varemerke er et registrert varemerke tilhørende Zacco A/S.

Der utstedes ingen lisens til å bruke disse immaterielle rettighetene.

Uavhengig av ovenstående er det tillatt å laste ned på harddisk eller skrive ut deler av innholdet av denne hjemmesiden, men kun til personlig bruk. Under forutsetning av at Zaccos opphavsrett anerkjennes er det tillatt å lage ekstra kopier til individuelle tredjeparter, men kun til disses personlige bruk. Innhold fra Zaccos hjemmeside kan ikke distribueres eller kopieres til kommersielle formål.

Linker

Når du bruker en link på denne siden for å få adgang til en annen side, forlater du denne siden. Siden du da kommer inn på er uavhengig av denne siden, og dens innhold ligger utenfor Zaccos kontroll.

Zacco fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten til og innholdet på slike andre sider.

Når det på en annen hjemmeside fremkommer en link til denne siden har Zacco, med mindre det oppgis spesifikt, ikke gitt tillatelse til eller godkjent linken eller innholdet på en slik annen side, og Zacco er ikke assosiert med eller forbundet med innehaveren av en slik annen side.

Gjeldende rett og verneting

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med eller som angår denne siden, er underlagt materiell norsk rett (med unntak for internasjonal privatrett). og norske domstoler har enekompetanse i tvisten.

Endringer

Ved endringer i Betingelser for bruk av Zaccos hjemmeside vil disse legges ut på denne siden.