^
Kontakt oss Språk LOAD

Zaccos miljøpolicy

Zacco er av den oppfatning at virksomheter har et ansvar for å gjøre sine rutiner miljøvennlige og drive virksomheten sin på en bærekraftig måte.

Vi bestreber oss derfor på å redusere vår negative miljøpåvirkning og stadig forbedre vår miljøinnsats som en integrert og grunnleggende del av vår forretningsstrategi og den måten vi driver forretning på. 

Det er vår policy å

  • helhjertet støtte og overholde eller overgå kravene som stilles av gjeldende miljølovgivning og etablert praksis
  • minimere vår avfallsmengde og gjenbruke eller resirkulere så mye som mulig
  • tilstrebe å minimere bruk av utskrifter
  • i størst mulig omfang å benytte oss av elektronisk kommunikasjon når vi kommuniserer med kunder, agenter og myndigheter
  • oppfordre kunder og agenter til å benytte elektronisk kommunikasjon i deres kommunikasjon med Zacco
  • tilstrebe resirkulering og gjenbruk av elektronisk og annet utstyr der det er mulig
  • minimere energi- og vannforbruket i våre bygninger, kjøretøy og prosesser for å spare på ressursene og minimere vårt forbruk av naturressurser, særlig når disse er ikke-fornybare
  • etterleve prinsippene om stadig å forbedre vår miljøpåvirkning når det gjelder luft-, vann-, støy- og lysforurensing fra våre lokaler og redusere eventuell negativ påvirkning fra driften vår på miljøet og lokalsamfunnet
  • i størst mulig utstrekning å kjøpe inn produkter og tjenester som gjør minst mulig skade på miljøet og oppfordre andre til å gjøre det samme
  • på forhånd å ta stilling til den miljømessige påvirkningen fra eventuelle nye prosesser eller produkter som vi har planer om å innføre.

Zaccos lederteam er ansvarlig for vår miljøhåndtering og for å gjennomføre vår miljøpolicy og sikre at en bærekraftig utvikling er en integrert del av Zacco. Alle medarbeidere deler dette ansvaret og støttes av nøkkelpersonell i vår innsats for å promotere den beste praksis, konstant forbedring og for å holde øye med at vi lever opp til dette.