^
Kontakt oss Språk LOAD

Zaccos kvalitetspolicy

Når det gjelder immaterielle rettigheter, er det kvalitet som gjør forskjellen, og derfor brenner Zacco for kvalitet.

Vi vil vise hva vi er verdt ved å levere tjenester til rett tid, som lovet og til den prisen som er avtalt, ved å bruke vår brede og dyptgående tekniske, IP-juridiske og administrative ekspertise og ved å innfri dine forventninger innenfor alle områder der du har bruk for Intellectual Property Services, slik at vi gjør vårt til å sikre deg best mulig beskyttelse av og frihet til å gjøre business på dine ideer.

Som privat konsulentvirksomhet defineres vi av våre medarbeidere. Når våre medarbeidere enkeltvis og samlet gjør en innsats for å påta seg ansvar for å være ambisiøse når det gjelder kvalitet og fremme et proaktivt og positivt arbeidsklima, er det det som skaper og forbedrer kvalitet.  Derfor gjør vi det vi kan for å fremme en kvalitetskultur som bidrar til å sikre at vi oppfyller og overstiger alle aspekter av de forventninger som våre kunder, våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere måtte ha og at vårt kvalitetshåndteringssystem stadig forbedres med dette for øye.