^
Contact us Language LOAD

Nye personvernregler - et verktøy for å gjøre suksess!

I mai 2018 vil reglene om innsamling og behandling av personopplysninger innskjerpes ytterligere.  Alle virksomheter pålegges å håndtere personopplysninger i samsvar med disse nye og strengere reglene. I motsatt fall kan de bli ilagt bøter på inntil 20 millioner euro eller fire prosent av årlig, global omsetning.

De nye personvernreglene er likevel i bunn og grunn en form for «oppskrift» på hvordan dere kan opptre åpent og troverdig overfor kunder og ansatte hva gjelder lagring og bruk av personopplysninger. Drift i samsvar med personvernsregelverket handler derfor ikke bare om å unngå bøter, det gir også anvisning på ryddig og transparent kundebehandling, som bidrar til å bygge trygghet og tillit i markedet: kunder og forretningsforbindelser vil oppleve at dere behandler dataene deres med omhu og med høy grad av sikkerhet.

Dermed blir de nye personvernreglene ikke bare et regelverk som må følges, men et verktøy dere kan bruke for å skape suksess.

Er dere klare når de nye reglene for behandling av personopplysninger trer i kraft? For å finne ut om dere er klare, bør dere først kartlegge:

  1. hvilke personopplysninger dere samler inn og behandler
  2. hvordan dere bruker disse dataene
  3. hvordan dere sikrer dataene, og
  4. når og hvordan dere sletter dem

Zaccos kartleggingspakke hjelper dere raskt i gang. Den inkluderer:

  • et oppstartsmøte med Zaccos spesialister på IT-sikkerhet
  • en sjekkliste med dybdeforklaringer som hjelper dere med å forberede
  • kartleggingsarbeidet
  • en halv dags workshop hvor vi vurderer hvilke endringer det vil være nødvendig at dere foretar og hvor vi anbefaler videre tiltak
  • tilgang til Zaccos juridiske ekspertise på personvern

Pakketilbudet til NOK 30 000 gjelder frem til 15. september 2017.

Etter den innledende kartleggingen kan Zacco hjelpe dere videre for å sikre at alle nødvendige tiltak gjennomføres. Vi har både teknisk og juridisk ekspertise til å utarbeide skreddersydde og effektive løsninger, og vi har spisskompetanse på å endre, bygge og sikre databaser og data-

behandlingsverktøy. Det vil si: Zacco tilbyr de tiltak som er nødvendig for at bedriften skal kunne etterleve det nye personvernsregelverket, og være klar når dette trer i kraft i mai 2018.

Zacco tilbyr ikke bare rådgivning knyttet til det nye personvernregelverket - vi tilbyr dere 360 graders personvernløsninger

 

Jeg ønsker rådgivning om den nye Personvernforordningen

Kristin Kjærheim  Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
+47 934 35 116
Jimmie Ekvall

Jimmie Ekvall

Area Manager Göteborg - Information & IT-security
+4670 877 35 49
Jesper Sundström

Jesper Sundström

Senior Partner
Attorney at Law
+46 31 725 81 23
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
+46 8 59 88 72 43
Ted Lindstrand

Ted Lindstrand

Managing Director, Innovation Technology Øresund
+45 31 17 26 15
Mikael Helgesson

Mikael Helgesson

Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
+46 703 36 13 30
Jonas Halldin

Jonas Halldin

Director Cyber Security
+46 70 458 23 00