^
Contact us Language LOAD

You are here

Budstikka.no: Hun mener flere bør sikre seg (In Norwegian)

June 10, 2016

Norske bedrifter må bli flinkere til å patentere for å beskytte innovasjonene og markedsposisjonen sin, mener Anne Sønstevold – partner i Zacco, et av Europas største konsulentselskaper innen immaterielle verdier og rettigheter (IPR).

– Det er særlig viktig å sikre seg i tider med stor omstilling, mye innovasjon og nyskaping slik som nå. Det gjelder så vel for gründere og oppfinnere, som forsknings- og utviklingsvirksomheter i de etablerte bedriftene, sier Sønstevold.

Hun fremhever fire typiske utgangspunkter for patentering:

1) Kopibeskyttelse: Hindre at andre stjeler ideen din. Sikre deg markedsandeler.

2) Markedstilgang: Sikre grunnlaget for virksomheten din, ettersom andre også kan patentere og kaste deg ut av markedet.

3) Kapitaltilgang: Det kan bli vanskeligere å få tilgang til risikokapital, hvis du ikke har beskyttet oppfinnelser som danner basis for virksomheten din.

4) Lisensiering: Patentere for å få inntekter av å lisensiere produktet til produsenter i inn- og utland.

 Read the original article here.